Banke vam ne daju preplaćene kamate? Evo rješenja!

Udruga Franak pripremila je nove predloške za prigovore bankama, kao i optužne prijedloge koje oštećeni mogu predati Prekršajnom sudu bez ikakvih troškova.

Udruga Franak održala je konferenciju za medije na kojoj je objavljeno upozorenje Ministarstva financija bankama te su objavljene nove aktivnosti Udruge Franak protiv nezakonita poslovanja banaka.

Ministarstvo financija uputilo je bankama 29. rujna 2014. upozoravajuće pismo kojim to ministarstvo poziva banke da se u komunikaciji s dužnicima ne smiju pozivati na tumačenje objavljeno na web stranicama Ministarstva financija 14. siječnja 2014. To tumačenje je suprotno Zakonu o potrošačkom kreditiranju te je suprotno izrijeci iz pravomoćne presude kojom se promjenjiva kamata u sedam tuženih banaka proglašava nepoštenom i ništetnom ugovornom odredbom.

Nakon vala zahtjeva dužnika za vraćanje preplaćenih kamata upućenih bankama na temelju pripremljenih predložaka Udruge Franak, banke su sve redom odbijale dužnike opravdavajući se između ostaloga i spomenutim protupravnim tumačenjem.

Predlošci za oštećene klijente

Udruga Franak pripremila je nove predloške za prigovore bankama zbog njihova odbijanja vraćanja preplaćenih iznosa kamata dužnicima. Ti predlošci preporučuju se onim dužnicima koji još uvijek nisu odlučili hoće li podići privatnu tužbu, ali i onima koji žele još jednom pokušati mirnim vansudskim putem dogovoriti s bankama vraćanje preplaćenih kamata. Te prigovore bankama mogu slati samo oni dužnici koji su prethodno već slali svoje zahtjeve za vraćanje preplaćenih kamata.

Udruga Franak pripremila je i optužne prijedloge protiv svih banaka koje su ugovarale promjenjivu kamatu na nezakonit način, a kasnije nisu na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) ugovorile s dužnicima promjenjivi parametar i fiksni dio kamate.

Naime, na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 28. ZPK-a predviđene su prekršajne kazne od 80.000 do 200.000 kn za sve banke koje su propustile ugovoriti s dužnicima parametar i fiksni dio kamate u svim kreditima u kojima to nije ugovoreno na početku ugovornog odnosa, dok je za predsjednike Uprava u takvom slučaju predviđena prekršajna kazna od 10,000 do 50,000 kn. Te kazne predviđene su za svaki pojedinačni prekršaj, ako dužnik-oštećenik prijavi banku. Očigledno je da se bankama daleko više isplati ugovoriti parametar i fiksni dio kamate, nego plaćati uistinu visoke kazne.

Prijeti im 8 milijardi kuna kazni

Radi se o velikom i bitnom društvenom problemu, jer banke su propustile ugovoriti potrebne podatke s oko 100.000 dužnika u svim kreditima ugovorenima prije 2010. godine, bez obzira na valutu u kojoj je kredit ugovoren. Važno je reći da se optužni prijedlog Prekršajnom sudu ne naplaćuje te nema rizika od troškova postupka.

Udruga Franak procjenjuje da bankama prijeti ukupno najmanje 8 milijardi kuna prekršajnih kazni te predsjednicima Uprava banaka prijeti ukupno najmanje 1 milijarda kuna prekršajnih kazni.

Povratak na Net.hr