TREBA LI BRINUTI?

ZRAK U ZAGREBU DANAS NAJZAGAĐENIJI NA SVIJETU, VISOKE RAZINE ČESTICA U JOŠ NEKIM GRADOVIMA: Evo što kaže Dunja Mazzocco Drvar

U jednom trenutku i u Osijeku je koncentracija lebdećih čestica bila pet puta veća od dopuštene

Prema švicarskoj stranci IQ Air, koja uspoređuje kvalitetu zraka u svijetu, poslije 16 sati zrak u Zagrebu postao bio je najzagađeniji na svijetu i opasan za zdravlje respiratornih bolesnika.

Daleko prevelika koncentracija lebdećih čestica

Lošu kvalitetu zraka jasno pokazuju i mjerne stanice Hrvatskog zavoda za okoliš i prirodu koje su ulovile preveliku količinu prašine odnosno lebdećih čestica PM10 u zraku. Najveća razina zabilježena je u Osijeku, Kopačkom ritu, Zoljanu kraj Našica, Sisku te Zagrebu.

Obzirom na drastično manji promet i prilično slabiju industriju i manje pogona ostaje pitanje odakle toliko zagađenja.

‘Sve je počelo ujutro oko 10’

“Mjerimo razne polutante u zraku i između ostalog smo danas izmjerili visoko zagađenje u Zagrebu kad je riječ o letećim česticama. Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji”, ističe dr. sc. Cleo Kosanović, načelnica sektora za kvalitetu zraka u Državnom hidrometeorološkom zavodu za 24sata.

“Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine. Naime, zbog kondenziranja određenih onečišćujućih plinova, vodene pare i svega što se izbacuje u atmosferu, kad su uvjeti kao sada da je hladno, čestice se zadržavaju pri tlu i ne raspršuju se u atmosferu te dolazi do veće koncentracije”, pojašnjava.

Pet puta veća samo u Osijeku

Propisano je da je 40 mikrograma po kubnom metru prosječna godišnja vrijednost, ali 24-satna ne bi smjela prelaziti 50 mikrograma po kubnom metru.

“U prvom navratu mjerenja u Osijeku ih je bilo 250 i više, pet puta više nego što je dozvoljena vrijednost. Čekamo do kraja dana budući da se mjeri u više navrata, pa ćemo imati i srednju vrijednost”, zaključuje.

Glavna RTL-ova metereologinja ističe kako ipak nema razloga za brigu te kaže da je u pitanju samo pustinjski pijesak.

Povratak na Net.hr