ZAVRŠEN JE DRUGI ZAGREBAČKI SIGURNOSNI FORUM: / Ovo su glavni zaključci istaknutih stručnjaka iz 19 država svijeta

Image
Foto: ZSF

Drugi Zagrebački sigurnosni forum (Forum) o izazovima i zaštiti nacionalne kritične infrastrukture (NKI) održan je u Zagrebu od 6.-7. ožujka 2017.

10.4.2017.
16:53
ZSF
Play logo

Skup priznatih stručnjaka iz akademskog, privatnog, javnog i društvenog sektora iz 19 država, održan je pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i podržan je od strane NATO programa Znanost za mir i sigurnost.

U vrijeme ubrzanih globalizacijskih procesa i novih sigurnosnih izazova, kao i izvora nestabilnosti, nije moguće govoriti o zaštiti NKI izvan međunarodnog konteksta i multidisciplinarnog pristupa temeljenim na različitim iskustvima u radu na unaprjeđenju njene sigurnosti. Procesi planiranja, izgradnje, korištenja, održavanja, pravljanja, razvoja i obnovljivosti NKI, kao i njeno sigurno i neometano funkcioniranje isključivo je u nadležnosti države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Image
DRUGI ZAGREBAČKI SIGURNOSNI FORUM: /

Dolaze ugledni domaći i inozemni stručnjaci

Image
DRUGI ZAGREBAČKI SIGURNOSNI FORUM: /

Dolaze ugledni domaći i inozemni stručnjaci

Organizatori Foruma ukazuju na važnost razvijanja svijesti stanovništva o potrebi zaštite i očuvanja NKI kao temelja sigurnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini, o čemu govore i zaključci skupa NATO saveza održanog u Varšavi (2016). Jedan od ključnih ciljeva procesa je sposobnost civilnih institucija za uključivanje u zaštitu i oporavak NKI od svih vrsta ugroza - klimatskih i prirodnih nepogoda, cyber i hibridnih ugroza, političke nestabilnosti i nesigurnosti, sukoba, ratova, terorizma, tehničkih i tehnoloških incidenata, zastarjele opreme i sustava, ljudskog čimbenika.

Uzimajući u obzir izlaganja stručnjaka s drugog Foruma, i uspoređujući ih sa stanjem u Hrvatskoj, organizatori u dobroj vjeri predlažu niz aktivnosti s konačnim ciljem stvaranja razvijene, otporne i obnovljive NKI.

Donosimo glavne zaključke foruma:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 • NKI mora biti u funkciji sigurnog i održivog razvoja RH.
 • Potrebno je izraditi Strategiju zaštite NKI-a, koja mora polaziti od činjenica da je RH, kao članica EU i NATO saveza suočena s imperativom brzog razvoja održivog sustava planiranja, upotrebe, zaštite i obnavljanja svoje NKI, kao i s brojnim izazovima. Učinkovit odgovor na suvremene izazove podrazumijeva i rekonstrukciju sadašnjeg sustava nacionalne sigurnosti u skladu s iskustvima zemalja koje prednjače u uspješnom organiziranju preventivnog očuvanja NKI.
 • Postojeća organizacijska rješenja nisu zaživjela u predviđenoj mjeri. Razvidan je nedostatak preciznog modela upravljanja procesima zaštite i oporavljanja NKI. Stoga, je nužno osnivanje Nacionalnog središta za zaštitu kritične infrastrukture (NSZKI) koji bi bio integralni dio budućeg središnjeg državnog tijela nadležnog za aktivnosti iz domene Domovinske sigurnosti. Tako bi se osigurala obveza da svi dionici sustava zaštite i oporavka NKI ispunjavaju svoje zakonske i regulatorne zadaće.
 • Potrebno je čvrsto (strukturalnog, organizacijskog, komunikacijskog, informacijskog) povezivanje stručnjaka iz javnog, privatnog i akademskog sektora s državnim institucijama.
 • Istaknuta je važnost institucionaliziranja javno-privatnog partnerstva s ciljem zaštite NKI, iz aspekta operatera kritičnih infrastruktura, a zbog njihove pune integracije u sustav zaštite NKI. Time se stvaraju temelji za koordinaciju, razmjenu informacija i znanja, te definiranje procedura između vladinog i privatnog sektora u pogledu zaštite NKI.
 • Potrebna je afirmacija ideje višerazinskog integriranja baza podataka i znanja svih nužnih i neophodnih sektora uključenih u procese povezane s razvojem, izgradnjom, vođenjem, upravljanjem, zaštitom kritične infrastrukture kako bi se preduhitrile njene moguće ugroze.
 • Poticanje primjene paradigme - „znanje za razvoj“ - kao temelja izrade ključnih dokumenata o zaštiti NKI.
 • Važnost dosljedne provedbe postojeće zakonske regulative u zaštiti NKI, ali i njene daljnje prilagodbe kako bi se jasno definirala prava i obveze svih sudionika uključenih u procese zaštite NKI.
 • Potrebna je izrada dokumenata kojima se utvrđuju kriteriji što se smatra dijelom NKI, a što ne.
 • Istaknuta je važnost zaštite NKI jer su one dionici međunarodnih infrastrukturnih sustava. Stoga, s obzirom na prava i obveze RH u različitim međunarodnim integracijama i organizacijama te u skladu s međunarodnim odredbama, potičemo čvršću integraciju i povezivanje hrvatske NKI sa sličnim sustavima drugih država, definiranje i korištenje iste terminologije te moguća zajednička djelovanja na zaštiti, korištenju i obnovi pojedinih dijelova kritične infrastrukture.
 • Predloženo je osnivanje središnjeg kontaktnog ureda unutar Nacionalnog središta za zaštitu kritične infrastrukture s ciljem sigurnog komuniciranja s drugim sličnim stranim sustavima te koordiniranja međunarodnih aktivnosti.
 • S posebnom pažnjom ukazuje se na potrebu čvršćeg uvezivanja NKI država obuhvaćenih inicijativom Predsjednice Republike Hrvatske „Jadran-Baltik-Crno more“.

Forum će nastaviti djelovati u cilju jačanja otpornosti i obnovljivosti NKI, nastojat će predviđati izazove, poticati suradnju i razmjenu znanja i iskustava na nacionalnoj i posebno međunarodnoj razini te će predlagati mjere i radnje sprječavanja negativnih djelovanja protiv nacionalnih i međunarodnih interesa RH, EU i NATO saveza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Schitt's Creek
Superstar
Život na vagi
Love island UK
default_cta
Elon Musk show
Ljubav je na selu
Señorita 89
Ja sam Zlatan
default_cta
Britain's Got Talent
Tri sestre
Play logo