Uselili u novogradnju pa vec tri mjeseca zive bez osnovne infrastrukture

Iako su stanarima POS stanova na Drenovi krajem svibnja uruceni kljucevi, novi zitelji Ulice Brce jos uvijek su bez nekih usluga: nemaju fiksni telefon, internet te digitalnu televiziju.

Usprkos tomu sto je izgraden rasplet telefonskih instalacija od pojedine stambene jedinice do prikljucnog ormarica koji se nalazi na fasadi gradevine za sve cetiri zgrade i sto je polozena DTK kanalizacija (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) od pojedinog prikljucnog ormarica do pristupne ceste.

Ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju (APOS) Vladimir Benac rekao je Novom listu da je stanarima prije, a i poslije primopredaje kljuceva, bilo napomenuto da se vezano za prikljucenje na TK instalaciju moraju javiti operaterima koji imaju rasplete na podrucju Drenove odnosno da moraju odabrati jednog od operatera s kojim ce zakljuciti ugovor o prikljucenju i cija ce dalje obveza biti realizacija usluge odnosno izvedba i montaza prikljucka svakomu od korisnika.

Procedura prikljucenja

‘Prema nasim saznanjima pojedini stanari zakljucili su ugovore s HT-om te su u nekoliko navrata oni upucivali pozive prema Agenciji za drustveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za pomoc oko procedure prikljucenja’, istice Benac, dodajuci da je suglasnost za koristenje elektronicke komunikacije Grad Rijeka uputio prema HT-u te je navedena kompanija potvrdila da ce pristupiti radovima na prikljucenju. Odgovarajuci na drugi upit, a vezano za izdavanje uporabne dozvole za novogradnju, iz Grada Rijeke se saznaje da za dobivanje tog dokumenta mogucnost koristenja antenskih i drugih slicnih prikljucaka nije presudna.

‘Tehnickim pregledom (sto je preduvjet za izdavanje uporabne dozvole) utvrduje se da li su zadovoljeni bitni uvjeti za gradevinu, a to su mehanicka stabilnost, zastita od pozara, sigurnost u uporabi, zastita od buke, odnosno uvjeti propisani Zakonom o gradnji, objasnjavaju u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uredenja. Nadalje, tehnickim pregledom utvrduje se uskladenost radova s gradevinskom dozvolom i odobrenom projektnom dokumetacijom te predstavnici tijela koja su izdala posebne uvjete svaki u svom segmentu obavljaju provjeru.

Predstavnik HAKOM-a nije imao primjedbi

‘Neovisno o tome, u tijeku izdavanja dozvole za gradnju kao i prilikom izdavanja uporabne dozvole, sudjeluje predstavnik HAKOM-a (Hrvatska agencija za postu i elektronicke komunikacije). U konkretnom slucaju pribavljena je suglasnost navedenog tijela na gradevinske dozvole te je predstavnik HAKOM-a prisustvovao tehnickom pregledu i nije imao uvjetnih primjedbi koje bi prijecilo njezino izdavanje’, isticu u Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uredenja.

U odgovoru Odjela za korporativne komunikacije HT-a stoji da su ‘trenutno u tijeku radovi na realizaciji investicijskih zahvata za podzemne prikljucke za cetiri zgrade na Drenovi te su ocekivanja da bi sve trebalo biti dovrseno kroz mjesec dana, kada bi i korisnicima trebale biti dostupne njihove usluge’.
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Vlasnici-POS-ovih-stanova-u-Rijeci-nemaju-telefon-i-internet-ni-nakon-tri-mjeseca

Povratak na Net.hr