ZADNJA FAZA RADOVA

[VIDEO] NOVA REGULACIJA PROMETA NA REMETINEČKOM ROTORU: Pogledajte kako ćete se voziti do daljnjega

Ako ste se već navikli na privremenu regulaciju na remetinečkom rotoru, vrijeme je da se odviknete jer se polako uvode promjene

Od proteklog vikenda na zagrebačkom remetinečkom rotoru na snazi je nova regulacija prometa pa se vozače poziva na oprez.

Razlog tome je početak završnih radova na izgradnji novog rotora. U ovom je trenutku potrebno izvršiti povezivanje Jadranskog mosta s prometnim površinama novog rotora zbog čega su tijekom listopada i studenoga na snazi izmjene privremene regulacije prometa, pri čemu će se iskoristiti i dijelovi novog rotora za brže i sigurnije prometovanje. Radovi će se provoditi u dvije faze.

U prvoj fazi, koja će trajati od 20. listopada 2019. do 10. studenoga 2019. pristupit će se uređenju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije. Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova:

– od sjevera prema istoku se zadržava prometovanje u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora,
–  od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most bit će reguliran prometnim znakom  – trokutom “raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza” (ulazak na most dosad je bio u režimu slobodnog toka).

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL

Sljedeća kretanja su poboljšana ili nema promjene u odnosu na dosadašnje stanje:

– od zapada prema istoku vozila će se kretati novim dijelom rotora,
– od zapada prema sjeveru se zadržavaju dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom,
– od sjevera prema zapadu vozila će, umjesto skretanja na privremenu prometnicu, produžiti ravno preko novog rotora na Jadransku aveniju,
– od istoka prema zapadu vozi se privremenom prometnicom.

Manje izmjene su na raskrižju Jadranska avenija – Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi će biti kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana.

Druga faza trajat će od 10. studenoga 2019. do 1. prosinca 2019. kada se uređuje istočni kolnik i dio mosta. Promjene u odnosu na prvu fazu radova su sljedeće:

– od sjevera prema istoku oba se traka vraćaju na zapadni kolnik i vode paralelno preko semafora i novog dijela rotora,
– od istoka prema sjeveru se formiraju dva prometna traka na novom dijelu rotora i semaforskom regulacijom dopuštat će se ulazak na Jadranski most.

Pogledajte kako to sada izgleda.

Povratak na Net.hr