U planu promjene državne mature: Neki predmeti brišu se s liste, saznajte koji

Umjesto široke lepeze od 16 izbornih predmeta, koliko su dosad mogli birati na državnoj maturi, za maturante se na maturi u 2015. priprema mogućnost uvođenja sužene liste od deset predmeta.

Prema prijedlogu s kojim se, kako doznaje Jutarnji list, složio i ministar obrazovanja Vedran Mornar, na državnoj maturi ubuduće se ne bi provodili ispiti iz filozofije, logike, vjeronauka, etike, latinskoga jezika (B razina) i glazbene umjetnosti. Riječ je o prvom pokušaju promjene nakon petogodišnjeg provođenja državne mature u Hrvatskoj.

Tri glavna razloga

Prijedlog o izbacivanju šest predmeta došao je iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), ključne institucije za provedbu mature. Svoj model, koji ovih dana razmatraju sva visoka učilišta, temelje na tri razloga.

Prvi je taj što je riječ o predmetima koje bira najmanji broj maturanata.

Drugi je razlog smanjenje troškova provedbe mature. Izbaci li se polaganje navedenih predmeta, uštedjelo bi se, procjenjuju u Nacionalnom centru, između pet do deset posto novca.

Treći razlog, ne manje bitan, jest odluka da će se matura u 2015. godini provoditi nakon završetka školske godine, odnosno od 5. lipnja do 20. srpnja (umjesto od 20. svibnja do 14. srpnja, kao što je bilo ove godine), pri čemu je kalendar polaganja ispita stisnutiji od ovogodišnjeg. Manji broj predmeta olakšao bi kalendar.

O prijedlogu o kojem su dosad razgovarali predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Nacionalnoga centra, podijeljena su mišljenja. Na nekim fakultetima postoji otpor, na drugim prihvaćaju ideju, a treći su rezignirani.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr