Play ponuda

USKORO ODLUKE VLADE: / Minimalna plaća za 2016. godinu porast će na 3.120 kuna

Image

Minimalna plaća za 2016. godinu iznosit će 3.

29.12.2015.
16:06
Play ponuda

Na temelju Zakona o minimalnoj plaći, Vlada uredbom utvrđuje visinu minimalne plaće.

Povećanjem minimalne plaće za gotovo tri posto, povećava se i njen udio u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do rujna ove godine, na 38,8 posto.

Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2016. uvažavala se činjenica da je u posljednja dva kvartala ove godine došlo do oporavka gospodarskih trendova, navodi se u obrazloženju Vladine odluke.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju učenici

Vlada bi trebala donijeti i odluku o kriterijima i načinima financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za prvo tromjesečje 2016., za što je odlukom o privremenom financiranju osigurano 73,9 milijuna kuna. Pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza, sukladno zadanim limitima, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarivali bi učenici koji su u školskoj godini 2015./2016. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara. U ostatku cijene mjesečne učeničke karte, mogu sudjelovati jedinice područne (regionalne) samouprave, prijevoznik i roditelj.

Prijedlogom uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb pojednostavit će se postupak ostvarivanja prava na subvenciju troškova električne energije. Naime, resorno ministarstvo odnosno centri za socijalnu skrb na dnevnoj bazi razmjenjuju podatke te više nema potrebe za korištenjem kupona koji su se ugroženom kupcu dostavljali svaki mjesec do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Tako ugroženi kupac ubuduće više neće morati svaki mjesec preuzimati kupone u nadležnim centrima za socijalnu skrb, već će moći na temelju jednom priznatog prava ostvarivati pravo svaki mjesec.

7,4 milijuna za zbrinjavanje migranta

Vlada bi među ostalim trebala odlučiti i da se na teret ovogodišnje proračunske zalihe za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata odobri ukupno 7,4 milijuna kuna i to MUP-u, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Ravnateljstvu za robne zalihe. Od početka migracijske krize sredinom rujna, u Hrvatsku ušlo više od 549 tisuća izbjeglica.

Vlada treba odobriti i koncesiju tvrtki Sardina iz Postira na Braču, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za uzgoj tune u akvatoriju Vela Grška u općini Nerežišće na otoku Braču. U koncesiju se daje 119.600 četvornih metara morskog akvatorija, na rok od 30 godina.

CA tražit će strateškog partnera

Odlukom se regulira i koncesijska naknada kao i obveza tvrtke Sardina da u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uloži ukupno 15,8 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, od čega 2,19 milijuna kuna u zaštitu okoliša koncesijskog područja.

I u idućoj godini, uz suglasnost Vlade, Croatia Airlines moći će angažirati PR agenciju za potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženja strateškog partnera. Kako je riječ o velikim projektima koji se nastavljaju i u idućoj godini, Vlada je odobrila da Croatia Airlines nastavi s dosadašnjim kontinuitetom i načinom informiranja, obrazlažu iz Vlade.

Play ponuda
Play ponuda