Nadzorni odbor HRT-a većinom glasova smijenio je glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića , doznaje Jutarnji list te ističe daje još uvijek u tijeku e-sjednica NO HRT-a čiji članovi danas do ponoći moraju odlučiti o Bačićevoj smjeni.

Do 16 sati od pet mogućih glasova na adresu predsjednika NO HRT-a Mladena Čuture pristigla su tri glasa za pokretanje postupka za Bačićevo razrješenje, tako da je jasno da će, bez obzira na to kako će glasati preostala dva člana odbora, glavni ravnatelj HRT-a biti smijenjen. 

Koja je daljnja procedura?

Nakon očitovanja svih članovi NO HRT- o svojoj odluci obavijestit će saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije koji nakon toga Saboru podnosi prijedlog za razrješenje glavnog ravnatelja HRT-a.

Sjednica ovog saborskog odbora bit će održana u srijedu, a Sabor će potom na plenarnoj sjednici odlučivati o smjeni glavnog ravnatelja, imenovati v.d. ravnatelja HRT-a , te raspisati natječaj za novog glavnog ravnatelja HRT-a.