NISU SPOSOBNI

ŠAMAR JEDINOJ ETIČNOJ BANCI U RH: HNB objasnio zašto im ne daju odobrenje za rad

Hrvatska narodna banka potvrdila je da je odbila dati odobrenja za rad etičnoj banci te suglasnost za članove uprave i nadzornog odbora te banke, uz ostalo i stoga što osnivač banke nije dokazao da je osigurao sredstva za incijalni kapital, odredbe statuta su u suprotnosti sa Zakonom o kreditnim institucijama, a predloženi čelnici ne zadovoljavaju zakonske uvjete za imenovanje.

‘Zadruga za etično financiranje kao osnivač etične banke nije dokazala da su osigurana sredstva za inicijalni kapital banke, što je uvjet za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije prema članku 65. Zakona o kreditnim institucijama. Statutom etične banke predviđen je kapital od 80 milijuna kuna, a Zakonom o kreditnim institucijama propisan je za banku inicijalni kapital od najmanje 40 milijuna kuna. Prikupljanje takvih iznosa zadruga nije dokumentirala’, poručili su iz HNB-a te dodali kako su odredbe statuta etične banke u suprotnosti s odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

‘Financijska snaga zadruge i ponašanje ovisi o članovima’

U HNB-u ističu da ponašanje i financijska snaga zadruge kao dioničara etične banke ovise o članovima zadruge, zbog čega očekuju da se neće moći osigurati stabilno poslovanje banke po propisima. Dodaju i da osobe koje su predložene za čelnike i članove uprave etične banke, kao ni osobe predložene za članove odbora, ne ispunjavaju zakonske uvjete.

Iz središnje banke obrazložili su da iz životopisa tih osoba iščitavaju kako banka nije kadrovski i organizacijski sposobna pružati predviđene usluge kako je predviđeno poslovnim planom.

Nakon uklanjanja grešaka, zahtjev za rad može se podnijeti ponovno

‘Iz materijala koje su osnivači etične banke podnijeli uz zahtjev za licenciranje te materijala kojima su temeljem zaključka dopunili svoj zahtjev posve je očito da nisu ispunili ni uvjete za izdavanje odobrenja za rad banke, niti uvjete za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, a kandidati za članove uprave i nadzornog odbora uvjete za izdavanje suglasnosti HNB-a za obavljanje tih funkcija, sve propisane Zakonom o kreditnim institucijama, propisima koji proizlaze iz tog zakona i propisima Europske unije koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. S obzirom na navedeno, Hrvatska narodna banka morala je odbiti izdati tražena odobrenja i suglasnosti’, pojasnili su iz HNB-a.

Etička banka sada može uložiti pravni lijek, a nakon što poprave navedene nedostatke, mogu ponovno ponijeti zahtjev za rad.

Povratak na Net.hr