Rezultati referenduma po županijama i većim gradovima

Po privremenim podacima koje je objavio DIP, samo u dvije županije glasalo se PROTIV: to su Istarska županija s 57,99% glasova PROTIV i 41,27% glasova ZA, te Primorsko-goranska s 53,10% PROTIV i 46,35% glasova ZA.

Sve hrvatske županije i nekoliko većih gradova poredani su prema postotku glasova PROTIV.

PROTIV

Grad Pula: PROTIV 63,64% – 35,78% ZA

Grad Rijeka: 59,27% PROTIV – 40,20% ZA

Istarska županija: 58,23% PROTIV – 41,07% ZA

Primorsko-goranska županija: 53,30% PROTIV – 46,15% ZA

—————
ZA

Međimurska županija: 54,42% ZA – 44,94% PROTIV

Grad Zagreb: 55,90% ZA – 43,50% PROTIV

Varaždinska županija: 61,49% ZA – 37,80% PROTIV

Grad Osijek: 62,86% ZA – 36,60% PROTIV

Grad Split: 68,13% ZA – 31,28% PROTIV

Sisačko-moslavačka županija 68,55% ZA – 30,83% PROTIV

Koprivničko-križevačka županija: 68,61% ZA – 30,87% PROTIV

Karlovačka županija: 68,73% ZA – 30,57% PROTIV

Grad Dubrovnik: 68,90% ZA – 30,50% PROTIV

Zagrebačka županija: 69,82% ZA – 29,61% PROTIV

Bjelovarsko-bilogorska županija: 70,21% ZA – 29,21% PROTIV

Osječko-baranjska županija: 71,20% ZA – 28,27% PROTIV

Krapinsko-zagorska županija: 71,70% ZA – 27,61% PROTIV

Šibensko-kninska županija: 74,14% ZA – 25,21% PROTIV

Virovitičko-podravska županija: 74,47% ZA – 24,88% PROTIV

Zadarska županija: 75,72% ZA – 23,55% PROTIV

Dubrovačko-neretvanska županija: 77,11% ZA – 22,18% PROTIV

Splitsko-dalmatinska županija: 77,69% ZA – 21,70% PROTIV

Požeško-slavonska županija: 78,85% ZA – 20,46% PROTIV

Ličko-senjska županija: 79,50% ZA – 19,82% PROTIV

Brodsko-posavska županija: 79,80% ZA – 19,59% PROTIV

Vukovarsko-srijemska županija: 80,79% ZA – 18,57% PROTIV

Povratak na Net.hr