PROMJENE U HRVATSKOJ

KAKO SU SE U HRVATSKOJ MIJENJALA PRAVA ŽENA: I kad im je nešto bilo dano, ubrzo bi im bilo oduzeto, a danas…

U animiranoj priči u produkciji Net.hr-a pogledajte kako se borba za pravom glasa žena razvijala i gdje stojimo sada

Kroz povijest žene diljem svijeta borile su se za čitav niz prava, pa tako i u Hrvatskoj – pravo na obrazovanje, pravo na glasovanje i pravo na jednake uvjete. Prva je o ovim problemima progovorila učiteljica Marija Jambrišak. 1871. godine na prvoj općoj učiteljskoj skupštini u Zagrebu bila je prva žena koja je tražila jednake uvjete rada i jednake plaće.

Uz nju, tu je bila i Marija Fabković koja se na istoj toj skupštini zalagala za ravnopravni položaj žena, no ne samo u školstvu, nego i u drugim sferama privatnog i javnog života.

Jurić Zagorka se potpisivala u muškome rodu

Njihove želje su se ispunile 1874. godine, a za to se pobrinuo ban Ivan Mažuranić. Njegova reforma školstva, odnosno Školski zakon, žensko je učiteljsko osoblje izjednačilo sa muškim kolegama u svim pravima, pa čak i u plaći.

Marija Jurić Zagorka je također imala bitnu ulogu u cijeloj ovoj priči. Na početku se u svojim tekstovima potpisivala s M. Jurica Zagorski kako bi ljudi mislili da se radi o muškarcu. 1925. objavila je prvi magazin namijenjen ženama naziva Ženski list, a Jurić Zagorka je ostala zapamćena i kao prva hrvatska novinarka.

U animiranoj priči u produkciji net.hr-a pogledajte kako se borba za pravom glasa žena razvijala i gdje stojimo sada.

Povratak na Net.hr