Pandemija koronavirusa potaknula je Grad Dubrovnik da na tri mjeseca oslobodi plaćanja najamnine i nadknade za bespravno korištenje građane koje se nalaze u stanovima u njihovom vlasništvu.

Dakle, najamninu neće plaćati za travanj, svibanj i lipanj 2020., a taj Prijedlog zaključka bit doći će na dnevni red na idućoj sjednici Gradskog vijeća, javlja Dubrovački dnevnik.

"Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Grad Dubrovnik je ujedno i donio mjere pomoći za najmoprimce koji imaju sklopljene ugovore o najmu stana sa zaštićenom najamninom, slobodno ugovorenom najamninom, a koji se oslobađaju plaćanja naknade za travanja, svibanj i lipanj 2020. godine. Navedenom mjerom su obuhvaćeni i bespravni korisnici stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, koji se oslobađaju plaćanja naknade za bespravno korištenje stanova za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Ukupno je 204 aktivnih korisnika gradskih stanova koji plaćaju najamninu i naknadu za bespravno korištenje stana. Zaduženje koje će biti otpisano za travanj, svibanj i lipanj za navedene iznosi cca. 279.219 kuna", navodi se u toj točki.