Rok otplate za gotovinske kredite je od 13 do 120 mjeseci

Zagrebačka banka u svoju je ponudu kredita uvela nove stambene i gotovinske kredite koje će klijenti od sada moći ugovarati po povoljnijim kamatnim stopama.

Zagrebačka banka snizila je kamatnu stopu novih stambenih kredita te će se oni sada moći ugovarati po kamatnoj stopi od 2,95% (EKS 3,90%). Riječ je o kreditima u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima i to uz fiksnu kamatnu stopu prvih pet godina 2,95% te promjenjivu na preostali rok otplate. Promjenjiva kamatna stopa također trenutno iznosi 2,95%, a sastoji se od šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS 1) za kune ili eure i fiksnog dijela.

Prilikom ugovaranja kredita, procjenu vrijednosti nekretnine plaća Banka, a krediti se ugovaraju uz preduvjet osiguranja otplate kredita kako bi se klijent zaštitio u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija kao što su otkaz, bolest ili smrt, za vrijeme otplate dugoročnog stambenog kredita.

Osim stambenih, Zaba je od 3. lipnja snizila i kamatne stope za gotovinske kredite u kunama koji se ugovaraju uz osiguranje otplate kredita kako bi se u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija mogle podmirivati kreditne obveze. Kamatna stopa od sada će tako iznositi 5,70% (EKS 7,98%) i za kredite u kunama i za one uz valutnu klauzulu u EUR.

Rok otplate za gotovinske kredite je od 13 do 120 mjeseci. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, do iznosa 40.000 za kredite u euru odnosno 300.000 kuna za kredite u kunama.