Opasna trihinela otkrivena u mesu svinjetine, zaraženo deset ljudi

Deset ljudi je zaraženo nakon što su konzumirali meso svinja, kod kojih je utvrđen pozitivan nalaz na trihinelu.

Veterinarska inspekcija, Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, obavještava da je utvrđen pozitivan nalaz na trihinelu, domaće svinje, nakon što su ukućani zatražili liječničku pomoć.

Veterinarska inspekcija, nakon obavijesti Epidemiologa Zagrebačke županije, u kojoj se navodilo da je kod pacijentice koja je zatražila liječničku pomoć utvrđena sumnja na bolest trihinelozu, izvršila je uzorkovanje mesa i proizvoda od mesa na gospodarstvu gdje su svinje zaklane i na gospodarstvu gdje je meso zatečeno i konzumirano te ga dostavila na analizu u Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom, pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je utvrđen pozitivan nalaz na trihinelu.

Oko 10 ljudi, što ukućana što prijatelja, konzumiralo je navedene proizvode.

Veterinarska inspekcija izdala je zabranu konzumiranja tradicionalnih mesnih proizvoda namijenjenih za upotrebu u vlastitom domaćinstvu, izvršila je zapljenu svega zatečenog mesa i suhomesnatih proizvoda na oba gospodarstva, a rješenjem je naređeno neškodljivo uklanjanje.

Vlasnik tri svinje zaklao je za potrebe vlastitog domaćinstva, no uzorke mesa nije odnio na pregled u ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako je propisano Naredbom o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu (NN, 28/10).

Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (NN, 81/99) propisane su mjere koje nadležni veterinarski inspektor donosi u slučaju ako je u određenom dvorištu ili uzgoju utvrđena trihineloza ili sumnja na trihinelozu.

U tijeku su nadzori Veterinarske inspekcije na dva gospodarstva koja se dovode u rodbinsku vezu te je u postupku utvrđivanje svih činjenica i okolnosti koje su dovele do ovog događaja.

Naredbom o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu (NN, 28/10) propisana je obvezna kontrola mesa zaklanih svinja na trihinelu prilikom klanja za potrebe vlastitog domaćinstva.

Posjednik životinje zaklane za potrebe vlastitog domaćinstva te lovci koji su odstrijelili divljač koja je primljiva na trihinelu (divlja svinja, medvjed, jazavac) obvezni su meso zaklanih ili odstrijeljenih životinja podvrgnuti pretrazi na prisutnost Trichinella. Troškove obavljanja pretraga snosi posjednik životinje.

Pregled mesa na trichinelu mogu obavljati ovlaštene veterinarske organizacije postupkom propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

U kontroliranoj prodajnoj mreži sve meso u Republici Hrvatskoj pregledano je na trihinelu sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (NN, 81/99) propisane su mjere koje nadležni veterinarski inspektor donosi u slučaju ako je u određenom dvorištu ili uzgoju utvrđena trihineloza ili sumnja na trihinelozu.

Povratak na Net.hr