Ograničavaju se upisne kvote za ekonomiju

Na drugoj sjednici Rektorskog zbora u tekućoj akademskoj godini održanoj u Zadru, rektori hrvatskih sveučilišta su između ostalog razgovarali i o upisima na ekonomske studije, te su zaključili kako će se upisne kvote morati smanjiti.

Rektori su prije svega izrazili zabrinutost zbog smanjivanja proračuna za znanost i visoko školstvo koji je s 11,2 milijarde kuna srezan na 10,9 milijardi kuna.

“Upozoravamo da je situacija prilično kritična, te da je izražena prijetnja pada kvalitete rada cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja. Tim više što se nakon ulaska u Europsku uniju od istraživačkog rada i visokog obrazovanja očekuje novi zamah jer oni postaju sve važniji za ukupno gospodarsko stanje u zemlji”, rekao je po održavanju sjednice rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. Aleksa Bjeliš i dodao da projekcije proračuna pokazuju nedostatak ambicija za provođenje promjena u sustavu.

Rektori upozoravaju da im se otežava situacija s traženjem sredstava iz EU fondova ako s nacionalne razine nemaju jasan stimulans i podršku, te da su tradicionalno problematične stavke kao što su školarine, studentski standard i državna matura, prenosi Slobodna Dalmacija.

Zamjenica ministra znanosti i visokog obrazovanja Ružica Beljo Lučić je govorila o upisima na ekonomske studije, te pojasnila da Ekonomski fakulteti u Zagrebu i Osijeku neće moći upisivati studente u svojim dislociranim studijima. Ministarstvo zahtijeva da se u roku od tri godine omjer nastavnika i studenata svede na omjer 1:30, a sveučilišta moraju donijeti Akcijske planove da se to ostvari. Dakle, upisa na ekonomiju će biti, ali će upisne kvote biti smanjene.

Povratak na Net.hr