ODREĐENE SKUPINE GRAĐANA

OD 1. SRPNJA NEKI KORISNICI HT-a MOGU BIRATI: Hoće li zadržati stare pakete ili će prijeći na nove?

Posebne kategorije korisnika moći će od 1. srpnja birati nove korisničke pakete za usluge telefoniranja ili zadržati ‘stari’ paket s postojećim sustavom posebnih popusta za socijalno ugrožene i korisnike s posebnim socijalnim potrebama, najavili su u petak iz HAKOM-a.

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) još je na sjednici održanoj 26. travnja 2017. donijelo odluku u svezi cijena telefoniranja prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika za posebne kategorije korisnika (ratni i vojni invalidi te civilni invalidi Domovinskog rata, članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata i udruge i osobe s invaliditetom – članovi udruge).

Odlukom je dana suglasnost Hrvatskom Telekomu d.d. (HT) da za takve posebne kategorije korisnika umjesto postojećeg primjenjuje novi cjenik od 1. srpnja 2017. Međutim, u međuvremenu je HT izvijestio HAKOM kako se zbog tehničkih razloga u implementaciji od 1. srpnja ipak neće primijeniti isključivo novi Cjenik već će se posebnim kategorijama korisnika omogućiti odabir.

Korisnici koji imaju pravo na ove pakete će sami moći odabrati novu ili postojeću ponudu:

a)      postojeći sustav posebnih popusta za socijalno ugrožene korisnike – korisnike s posebnim socijalnim potrebama

b)      novi sustav popusta za socijalno ugrožene korisnike – korisnike s posebnim socijalnim potrebama, koji je HAKOM odobrio odlukom od 26. travnja 2017.

Više detalja doznajte na HAKOM-ovim stranicama.

Povratak na Net.hr