DETALJNA ANALIZA

OBJAVLJENO NOVO IZVJEŠĆE O EPIDEMIJI: ‘Korona se sve češće širi na poslu, nijedna sredina nije pošteđena’, Evo gdje su žarišta

‘Iz aktivnosti svakodnevnog života zaražavanje se prenosi u radne sredine te na taj način niti jedna radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih’

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je tjedno izvješće o stanju s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj. Na dan 26. travnja 2021. kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku iznosila je 362,9/100 000, a kumulativna 14-dnevna stopa 736,3/100 000.

Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana bio je 59 282, -2,9 % u odnosu na prošli tjedan. Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana je 25,0%.
Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja je 1 762 625; 18,3%.

Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100.000 stanovnika u posljednjih tjedan dana je 5,1/100 000, a broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana je 304. Ukupna stopa smrtnih slučajeva na milijun stanovnika iznosi 1689,2/1 000 000.

ZAGREBAČKI SREDNJOŠKOLCI I DALJE NA ONLINE NASTAVI: Produljen režim; Zabilježen porast broja samoizoliranih učenika

Distribucija novih slučajeva po županijama

U dvotjednom razdoblju od 13. do 26. travnja 2021. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska te Primorsko-goranska i Zagrebačka županija.

Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Virovitičko-podravskoj te Ličko-senjskoj županiji. Najveća 14-dnevna stopa potvrđenih slučajeva na da 26. travnja zabilježena je u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Međimurska te Šibensko-kninska županija.

BEROŠ OBJAVIO NOVOST O CIJEPLJENJU: ‘Radit ćemo to sedam dana u tjednu’; Oglasio se i o platformi CijepiSe

Epidemija po tjednima

U tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da je jedan od najvažnijih epidemioloških pokazatelja – stopa potvrđenih slučajeva, pokazuje kontinuirani rast s izuzetkom 59. tjedna. Ovaj tjedan također je zabilježen pad od 2,9% u odnosu na prethodni tjedan. Broj hospitaliziranih osoba pokazuje rast posljednjih osam tjedana, a u ovome tjednu iznosi 1717.

Ukupan broj testiranja u porastu je sedam tjedana, dok je u prethodnom tjednu zabilježen blagi pad broja testiranja. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima kontinuirano je rastao šest tjedna, nakon blagog pada ponovo raste prethodna dva tjedna te u ovome tjednu iznosi 25,3.

U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te smrtnosti od COVID-19. Broj osoba koje su stavljene na respirator kontinuirano je rastao četiri tjedna te nakon blagog pada prethodnog tjedna, ovaj tjedan opet je u porastu pad, a odnos broja osoba stavljenih na respirator i broja potvrđenih slučajeva je također nešto veći u odnosu na prethodni tjedan. Tjedni broj smrtnih slučajeva kontinuirano raste proteklih osam tjedana, a odnos broja smrtnih slučajeva i ukupnog broja potvrđenih slučajeva veći je u odnosu na prethodni tjedan. Stopa smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika u pretho dnom tjednu iznosi 7,1.

IMUNOLOG TROBONJAČA OTKRIO VIŠESTRUKE KORISTI CIJEPLJENJA: ‘Ne štiti se samo osoba koja se cijepila od zaraze’

Reprodukcijski broj

Reprodukcijski broj R definiran je kao prosječni broj ljudi koje zarazi jedna zaražena osoba. Ova je vrijednost podložna odstupanjima, što se također odražava i kroz različite vremenske intervale koje obuhvaća izračun R-vrijednosti.

S obzirom na prosječni serijski interval (4,7 dana) i njegovu standardnu devijaciju (2,9 dana), opisane u istraživanju Serial interval of novel coronavirus (COVID-19) infections (Nishiura H, Linton NM,
Akhmetzhanov AR), prosječne vrijednosti efektivnog reprodukcijskog broja za COVID-19 izračunate pomoću Poissonove log-linearne regresije 26.04.2021. su sljedeće:

  •  četverodnevna vrijednost Rt (± SD) – 0,73 (± 0,01) [vrijednost 19.04.2021.: 0,81 (± 0,01)]
  •  sedmodnevna vrijednost Rt (± SD) – 0,97 (± 0,01) [vrijednost 19.04.2021.: 1,05 (± 0,01)].

Prema metodologiji Robert-Koch-Instituta, vrijednosti osnovnog reprodukcijskog broja za COVID-19 u Hrvatskoj 26.04.2021. su sljedeće:

  • četverodnevna vrijednost R0 – 0,79 (vrijednost 19.04.2021.: 0,87)
  • sedmodnevna vrijednost R0 – 0,97 (vrijednost 19.04.2021.: 1,19).

Hospitalizacije i težina kliničke slike

Na slici 4. prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 182 i maksimalnih 259, a u odnosu na dnevni broj potvrđenih slučajeva minimalnih 8,1 % do maksimalnih 44,4 %.

Slika 6. prikazuje kretanje broj trenutno oboljelih (aktivnih) slučajeva tokom trajanja epidemije COVID-19. Iz slike je vidljiv značajan rast broja aktivnih slučajeva tijekom listopada, studenog i početkom prosinca, a pad krivulje od sredine prosinca ukazuje na smanjenje broja aktivnih slučajeva. Krajem siječnja smanjenje broja aktivnih slučajeva pokazuje manji nagib, dok se u posljednjih dva mjeseca dana može vidjeti uzlazni nagib koji pokazuje veći rast kroz period od četiri tjedna te usporavanje rasta posljednja dva tjedna.

KOLIKO JE OPASNA DVOSTRUKA MUTACIJA IZ INDIJE? Situacija je tamo katastrofalna, evo zbog čega je taj soj posebno problematičan

Dobno-spolna raspodjela smrtnih slučajeva

Ukupno su nakon godinu dana od početka epidemije preminule 6601 osobe. Najmlađa preminula osoba je devetogodišnji dječak. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob preminulih osoba iznosi 76,6 godina. 2512 osoba preminulo je na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 7.

Smrtni slučajevi (20.-26.4.2021.)

U posljednjih tjedan dana preminule su 304 osoba, odnosno 13,4 % više u odnosu na prethodni tjedan, od toga je 111 (36,5 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.

Žarišta

U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, ukupno 14 836, odnosno 2,8 % manje u odnosu na prošli tjedan. Najviše 7-dnevne stope na dan 26. travnja 2021 zabilježene su u Primorsko-goranskoj (542,9), Međimurskoj (527,7) te Zagrebačkoj (510,2) županiji. Najnižu stopu bilježi Istarska županija (49,3).

I dalje nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji.

Iz aktivnosti svakodnevnog života zaražavanje se prenosi u radne sredine te na taj način niti jedna radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.

AFERA SE MOGLA IZBJEĆI: Domaća tvrtka je nudila čak 10 puta jeftinije rješenje, ali odgovor – nisu dobili: ‘To su mogli napraviti i studenti’

Dobno-spolna raspodjela novooboljelih

U prethodnih tjedan dana oboljele su ukupno 14836 osobe – nešto je veći udio osoba ženskog spola (53,6%). Po dobnim skupinama, također je nešto veći udio osoba ženskog spola, osim u dobnim skupinama 1-6 te 7-10 godina.

Po dobnim skupinama – najmanji udio oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (11,7 %), taj udio povećao se u odnosu na prošli tjedan kada je iznosio 10,6 %. U toj je skupini najviše oboljele djece u dobi 15-18 godina, odnosno 27,8 %.

Odrasli u rasponu dobi od 19-65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 10 991 (74,1 %). Udio osoba od 66 godina i starijih ostao je približno jednak kao i prošli tjedan.

Usporedba Hrvatske sa zemljama EU-a

Tablica 8. prikazuje poredak zemalja Europske unije prema 14-dnevnoj stopi potvrđenih slučajeva na 100 000 stanovnika po tjednima od početka do petnaestog tjedna 2021. Zemlje su poredane tako da je 1. ona zemlja koja ima najmanju stopu incidencije. Hrvatska posljednjih tjedana, zbog pogoršanja epidemiološke situacije zauzima sve lošiji rang.

Tablica 9. prikazuje poredak zemalja Europske unije prema 14-dnevnoj stopi preminulih slučajeva na 1 000 000 stanovnika po tjednima od početka do petnaestog tjedna 2021. Zemlje su poredane tako da je 1. ona zemlja koja ima najmanju stopu incidencije. Hrvatska stopa preminulih uglavnom se smanjivala, iako zbog pogoršanja epidemiološke situacije ponovno dolazi do povećanja 14-dnevne stope preminulih.

Tablica 10. prikazuje ukupnu stopu smrtnosti od bolesti COVID-19 u zemljama članicama Europske unije na dan 26. travnja 2021. Hrvatska se nalazi u donjoj polovici u ukupnom poretku.

Provođenje cijepljenja do 26. travnja 2021.

Od 27. prosinca 2020., kada je cijepljena prva osoba, do 26. travnja ukupno je utrošeno 798.717 doza što je 89,8 % od ukupnog broja doza zaprimljenih u županijama i Gradu Zagrebu te 86,1 % od ukupno zaprimljenih na nacionalnoj razini. Ukupno je s jednom ili dvije doze cijepljeno 629 108 osoba (457 061 s jednom dozom, 169 609 s dvije doze, a za 2 438 osobe nema podataka kojom dozom su cijepljene).

Po cjepivima, utrošeno je 444 610 doza cjepiva Pfizer/Biontech (Comirnaty), 110 586 doza cjepiva Moderna, 242 041 doza cjepiva AstraZeneca/Oxford, 107 doza cjepiva Johnson&Johnson (Janssen), te još 9 446 doza za koje u bazi nije evidentiran proizvođač.

Zaključno, cjepiva Pfizer/Biontech (Comirnaty) ukupno je od 27. prosinca 2020. na nacionalnoj razini zaprimljeno je ukupno 927 820 doza cjepiva, od toga 457.470 doza Pfizer/ Biontech (Comirnaty), dok je od 12.1.2021. zaprimljeno 144 000 doza cjepiva Moderna, nositelja odobrenja za stavljanje u promet MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. Također, zaprimljeno je i 319.200 doza cjepiva AstraZeneca/Oxford te 7 150 doza cjepiva Johnson&Johnson (Janssen). U županije i Grad Zagreb distribuirano je 889.795 doza cjepiva.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr