Ministar financija Zdravko Marić stao je na kraj nagađanjima što će biti s viškom novca prikupljenog za liječenje dvogodišnje Mile Rončević za koju su u samo nekoliko dana ljudi dobre volje prikupili više od 30 milijuna kuna.

"Po Zakonu, novac za liječenje se ne oporezuje. Roditelji su rekli da će višak novca ići za liječenje druge djece, što znači da spada pod neoporezivi dio", rekao je ministar financija, prenosi N1.

Evo što o svemu kaže Porezna uprava

Na višak novca prikupljenog za liječenje male Mile Rončević u SAD-u neće se platiti porez na dohodak ako se ponovo daruje u humanitarne svrhe, tumačenje je porezne uprave za Večernji list.

"Ako se prikupljeni novac u potpunosti ne utroši za navedene svrhe te se preostali novac dalje daruje u humanitarne svrhe, odnosno za zdravstvene potrebe druge osobe primjenjuje se isto oslobođenje. Nadležne institucije će svaka u svojoj domeni kontrolirati korištenje i trošenje takvih sredstava", objasnili su danas iz Porezne uprave za Večernji.

Trebalo je platiti pet milijuna kuna poreza?

Prethodno su mediji podsjetili kako, prema Zakonu o porezu na dohodak i pripadajućim pravilnicima, donacije za zdravstvene potrebe koje nisu pokrivene osnovnim ili dopunskim zdravstvenim osiguranjem ne podliježu oporezivanju, ali samo do visine utrošenih sredstava za tu namjenu. Drugim riječima, višak doniranog novca, za koji obitelj Rončević želi da se prebaci na zakladu kako bi se iskoristio za liječenje druge teško oboljele djece, po tome bi se smatrao oporezivim primitkom.

Porezna stručnjakinja Marija Zuber pojasnila je kako bi na višak prikupljenog novca bilo potrebno platiti porez kao na drugi dohodak, odnosno 10 posto od iznosa za mirovinsko osiguranje te na preostali iznos 24 posto. To je, u konkretnom slučaju, trebalo značiti da bi se oko pet milijuna kuna od ukupno prikupljene svote za liječenje Mile Rončević trebalo uplatiti u državni proračun na ime poreza i doprinosa.

No, ministar financija danas je ustvrdio da oporezivanja neće biti i valja se nadati da će tako i biti.