Linic nije zabrinut, procitajte kako je zavrsio pismo Milanovicu

5.5.2014.
16:04
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Pismo ministra Linica prenosimo u cijelosti:

"Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrdeno je da je dug poreznog obveznika Spacva d.d. na dan 31. prosinca 2011. godine iznosio je 15.276.483,53 kn. Predstecajna nagodba otvorena je dana 21. prosinca 2012. Na dan otvaranja predstecajne nagodbe ukupni dug iznosio je 28.729.710,69 kn. Iz navedenog je razvidno da je dug u razdoblju od 1. sijecnja 2012. do 21. prosinca 2012. narastao za 13.453.227,16 kn.

Ispostava Vinkovci u razdoblju od 1.1.-21.12.2012. nije poduzimala nikakve mjere naplate, izdala je samo opomenu dana 1.10.2012. po kojoj je naplaceno 400.000 kn. Dug je za 13.453.227,16 kn narastao po redovnom zaduzenju poreznog obveznika. Ovrsne mjere i mjere poduzete radi osiguranja naplate danasnjeg duga kod poreznog obveznika nisu poduzimane te tako Ministarstvo financija, Porezna uprava nema upisana zalozna prava na nekretninama obveznika. Od mjera poduzetih sa ciljem naplate duga obvezniku je upucena opomena dana 1. listopada 2012. godine po kojoj je naplaceno 400.000 kuna. Rjesenjem Sredisnjeg ureda Porezne uprave, Sredisnjeg ureda odbijen mu je zahtjev za obrocnom otplatom duga.

Rjesenje od 11. listopada 2012. kojim se odbija zahtjev za obrocnom otplatom poreznom obvezniku Spacva d.d. potpisao je po ovlastenju ravnateljice Zlatko Fabijancic, zamjenik ravnateljice, iz cega proizlazi da je ravnateljica trebala biti upoznata sa stanjem duga poreznog obveznika. Sukladno kriterijima Ministarstva financija Spacva d.d. je, obzirom da se radi o preradivackoj industriji te da ima preko 600 zaposlenih, mogla dobiti otpis u visini od 70% ukupnog potrazivanja odnosno naplatilo bi se 8,6 milijuna kn od ukupnog duga, a otpisalo 20,1 milijuna kn.

Dana 25. sijecnja 2013. ministar financija odrzao je sastanak s predstavnicima banaka i vlasnika Spacve d.d. na kojem je donesen zakljucak da se mora promijeniti vlasnicka struktura i da banke trebaju sudjelovati u postupku jer postojeci vlasnici ne mogu dalje upravljati drustvom koje je napravilo tolike dugove.

Na rocistu odrzanom 22. ozujka 2013. glasovalo se o planu koji su predlozili tadasnji vlasnici Spacva d.d. a isti nije bio izmijenjen sukladno dogovoru sa sastanka odrzanog 25.sijecnja 2013. te je Ministarstvo financija kao i ostali vjerovnici glasovalo protiv. Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstecajnim nagodbama za izradu novog izmijenjenog plana prijavili su se vecinski vjerovnici HPB d.d., Cvor d.o.o. i Tomislav Konjevod. Svu reviziju financijskih izvjestaja i sve dokumentacije koja je koristena u postupku predstecajne nagodbe izradilo je drustvo KM revizija d.o.o. na zahtjev HPB d.d. i duznika.

Dana 5. travnja 2013. glasovalo se o izmijenjenom planu restrukturiranja (uskladen sa zakljuccima sa sastanka odrzanog 25. sijecnja 2013.) te je isti prihvacen s 98,11% glasova ZA. Nakon toga, pred Trgovackim sudom u Osijeku sklopljena je 15. svibnja 2013. predstecajna nagodba u kojoj izmedu ostalog kao nacin namirenja Ministarstva financija stoji preuzimanje nekretnine te je sukladno istoj Ministarstvo financija kao i bilo koji drugi vjerovnik duzno postupati po istoj. Temeljem navedenog ministar financija je dana 25. studenog 2013. potpisao kupoprodajni ugovor o preuzimanju nekretnina koje su bile predmet nagodbe sklopljene pred Trgovackim sudom.

Za sve krivi bivsu seficu Porezne

Nepoznato je zasto je Nada Cavlovic Smiljanec, ravnateljica Porezne uprave s tolikim odmakom vremena od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora zatrazila od Podrucnog ureda Vukovar da 3. ozujka 2014. izvrse procjenu vrijednosti predmetne nekretnine. Takoder je razvidno kako je ta procjena Podrucnog ureda Vukovar napravljena mimo uobicajene prakse i zakonskih propisa koji govore o porezu na promet nekretnina. Navedena procjena je neutemeljena obzirom da ne sadrzi sve bitne cinjenice za oporezivanje (vise procjena sudskih vjestaka koje su rañene 2010.-2012.)", stoji u ocitovanju ministra Linica u kojem se pobrojavaju i odgovorne osobe Porezne uprave za nepoduzimanje mjera naplate poreznog duga Spacva d.d. od 1.1.2012. do otvaranja postupka predstecajne nagodbe.

"U travnju 2014. obavijesten sam o nalazu ravnateljice Cavlovic-Smiljanec da je zemljiste u predstecajnom postupku Spacva d.d. precijenjeno te da su velike razlike u procjenama. Kako me je ravnateljica o tome osobno obavijestila tijekom travnja 2014., a sudska odluka je donesena u svibnju 2013. zakljucio sam da je sa ulaskom novog vlasnika i potpisanim Sporazumom s ostalim vjerovnicima predmet predstecajne nagodbe zakljucen. Uputio sam ravnateljicu, s obzirom da procjena Podrucnog ureda Vukovar odstupa od procjene vjestaka, da ucini novu procjenu jer sam ocijenio da mozemo zbog eventualnih kriminalnih radnji pokrenuti postupak naknade stete od sudskog vjestaka i revizora drustva Spacva d.d.

'Ne nalazim za potrebno poduzeti nikakve radnje'

Smatram da je neodgovorno prozivanje svojih suradnika od strane gospode Cavlovic-Smiljanec za novi izbor sudskog vjestaka, iz razloga sto je za dodatnu procjenu bila osobno zaduzena. Temeljem pristigle nove procjene ne nalazim elemenata prijevare i kriminalnih radnji, a to znaci niti eventualnog zahtjeva za naknadu stete. S obzirom na pismo ravnateljice Cavlovic-Smiljanec od 2. svibnja o.g. koji ste mi uputili, postavlja se pitanje sto je to ravnateljica poduzela pravovremeno.

1. Predstecajna traje od 21.12.2012. do travnja 2013. i sud je prihvaca 15. svibnja 2013.

2. Izvrsavajuci sudsko rjesenje potpisujem naplatu duga u zamjenu za zemljiste dana 25.11.2013.

3. U ozujku 2014. ravnateljica radi neurednu novu procjenu

4. U travnju 2014. osobno me izvjescuje o svom nalazu i upucujem ju na novi nalaz kako bi mogli poduzeti radnje prema revizoru i sudskom procjenitelju

5. Nakon novog nalaza ne nalazim za potrebno poduzeti nikakve radnje", zakljucuje u svojem ocitovanju ministar Linic.

Možda će te zanimati

Telegram

Imaš priču? Javi nam se!
Imaš priču, ekskluzivu ili jednostavno temu za koju bi se trebalo čuti? Javi nam se, a mi ti jamčimo anonimnost.
Pošalji priču
Imaš priču? Javi nam se!
Imaš priču, ekskluzivu ili jednostavno temu za koju bi se trebalo čuti? Javi nam se, a mi ti jamčimo anonimnost.
Pošalji priču

Izdvojeno

Regionalni portali