Belina je istaknuo da bi osnovno osiguranje trebalo pokrivati sve dostupno u javnom zdravstvu te da će dodatno osiguranje, u teoriji, zadovoljavati nekakve posebne zahtjeve pacijenata koji si ih mogu priuštiti.

No, Belina upozorava: 'Mislim da se ne može jamčiti da će usluga biti ista s obzirom na najavljeno administrativno uvođenje broja pregleda koje će pacijenti moći obaviti za neku bolest, što jedino mogu određivati stručna društva. Ovako administrativna zabrana i tjeranje pacijenata da plaćaju velike preglede, to se smatra nadstandardom i to je smanjivanje njihovih prava.'

Upozorava i da javni sustav podrazumijeva da svi građani imaju jednaku dostupnost medicinskih usluga, a da se ovako uvodi nejednakost među građanima što predstavlja kraj javnog zdravstva.

Zaključuje: 'Uvodi se podjela na one koji mogu i one koji ne mogu. Mi se iz nekog razloga puno više bavimo onima koji mogu, Oni su ionako do sada plaćali privatne usluge kad im je to bilo potrebno ili kad su to željeli, a zapravo bi se trebali okrenuti na ove koji to ne mogu platiti.'