Arbitraža sa Slovenijom

JOSIPOVIĆ PISAO PREDSJEDNICI: Sazovite izvanrednu sjednicu Sabora

 Ivo Josipović, predsjednik stranke Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez, pozvao je predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da iskoristi ustavnu ovlast sazivanja izvanredne sjednice Hrvatskog sabora kako bi se donijele odluke koje bi zaštitile nacionalni interes, nakon što je, navodi se u pismu, arbitraža sa Slovenijom postala politički, moralno i pravno neprihvatljiva.

Dan nakon što je njegova stranka od predsjednika Sabora Josipa Leke zatražila da žurno pokrene postupak saziva izvanredne saborske sjednice,  Ivo Josipović je pismom pozvao i predsjednicu da temeljem svoje ustavne ovlasti sazove sjednicu Sabora čime doprinijela postizanju važnog konsenzusa.

Tekst pisma prenosimo u cijelosti.

”Poštovana gospođo Predsjednice Republike Hrvatske,

Svjedoci smo afere koja je pokazala nekorektne radnje Republike Slovenije u postupku arbitraže o granicama naših dvaju zemalja. Sudac imenovan od strane Republike Slovenije i zastupnica Slovenije u arbitraži uhvaćeni su u aktivnostima koje kompromitraju rad arbitraže, pokazuju nedopuštene aktivnosti suca i zastupnice te same Republike Slovenije, a i participaciju nekih drugih sudaca u razgovorima koji su neprimjereni svrsi arbitraže i pravilima njena postupanja.

Ugroženi nacionalni interesi

Sve navedene aktivnosti jasno pokazuju ugroženost važnog nacionalnog interesa Republike Hrvatske koji se sastoji u tome da se naša granica sa Slovenijom utvrdi u postupku koji je nepristran, pravičan i utemeljen na međunarodnom pravu. Očito, arbitražni se postupak pretvorio u lakrdiju kojoj je cilj, mimo standardne procedure, udovoljiti zahtjevima Slovenije.

U tim okolnostima nitko ne može vjerovati u nepristranost i pravnu utemeljenost rada arbitraže te u sukladnost konačne odluke s međunarodnim pravom i načelom pravičnosti.

Podsjećam, povijest arbitraže duga je i opterećena vremenom kada je Slovenija uvjetovala naš pristup Europskoj uniji, najprije pristankom na njeno viđenje razgraničenja, kasnije na arbitražni postupak utemeljen na sporazumu s klauzulom koja se može tumačiti kao poziv arbitraži da odluči u prilog Slovenije. Arbitražni sporazum je u Hrvatskom saboru prihvaćen gotovo jednoglasno, očito u dobroj vjeri i sa željom da se okonča granični spor i omogući ulazak Hrvatske u EU.

Kulisa postavljena da bi se udovoljilo Sloveniji

Iako sam načelno bio za to da se arbitražom, još bolje, u postupku pred Međunarodnim sudom pravde ili Međunarodnim sudom za pravo mora, utvrdi sporna granica,  tada sam kao zastupnik u Saboru glasovao protiv sporazuma. Smatrao sam da je on diskriminatoran i da na određeni način može prejudicirati granicu na moru u korist Slovenije, mimo pravila međunarodnog prava, na štetu Republike Hrvatske. Meni je tada cijeli taj postupak izgledao kao kulisa postavljena da bi se udovoljilo, po mom sudu, neopravdanim zahtjevima Slovenije. Moje je mišljenje bilo da je postojalo još prostora za pregovore i pritisak međunarodne zajednice da Slovenija odustane od miješanja bilateralnih pitanja s pitanjem članstva u EU i da svojevrsna ucjena kojoj smo bili izloženi bude otklonjena. Na žalost, posljednji događaji su potvrdili moje tadašnje bojazni o naravi arbitraže.

Po pravdu na sud

Radnjama koje predstavljaju kršenje arbitražnog sporazuma koji je izglasao Hrvatski sabor te pravila o međunarodnoj arbitraži o položaju sudaca i stranaka u postupku, Slovenija je dezavuirala arbitražu. Učinila ju je pravno, politički i moralno neprihvatljivom. Čak i reakcije iz susjedne zemlje svjedoče o visokoj razini svijesti da je riječ o teškoj povredi arbitražnog postupka koje arbitražu čini neodrživom. Slovenija je naš važan susjed, prijateljska zemlja s kojom nas povezuju povijesne, gospodarske, političke, kulturne i ljudske veze. Zato je važno da granični spor riješimo na način koji će objema stranama jamčiti nepristranu i pravno utemeljenu odluku. Po mome mišljenju, to je sada moguće samo pred Međunarodnim sudom pravde ili Međunarodnim sudom za pravo mora.

Stranka Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez čiji sam predsjednik, putem zastupnika Josipa Kregara uputila je inicijativu za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Smatramo da smo u situaciji u kojoj najviše državno tijelo, naš parlament, mora zauzeti političko stanovište i donijeti odgovarajuće odluke da bi zaštitio, ne samo vitalni nacionalni interes, već i donio principjelne odluke koje će biti u prilog afirmaciji međunarodnog prava i međunarodnih institucija.

Izvanredna sjednica Sabora

Poštovana gospođo Predsjednice Republike,

Dijelimo Vašu zabrinutost i podržavamo Vaš poziv na nacionalni konsenzus o ovom važnom pitanju od vitalnog nacionalnog interesa. Ohrabruje da su već danas neke političke stranke podržale našu inicijativu za izvanrednim zasjedanjem Hrvatskog sabora. Na zasjedanju bi se, temeljem izvješća Vlade Republike Hrvatske, razmotrilo stanje i donijele odgovarajuće odluke radi zaštite nacionalnih interesa.  Međutim, u ovom trenutku važno je i brzo i odlučno postupanje. Izgleda da će o održavanju sjednice Hrvatskog sabora biti teško postići konsenzus. Stoga Vas gospođo Predsjednice Republike Hrvatske pozivam da iskoristite ustavnu ovlast sadržanu u članku 78. stavku 2., u vezi  s člankom 8. Ustava Republike Hrvatske (redakcijski pročišćeni tekst Ustavnog suda RH) te da zahtijevate izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Time biste biste na integrativan način doprinijeli postizanju važnog konsenzusa i usklađenog djelovanja državnih tijela Republike Hrvatske.”

Povratak na Net.hr