Play ponuda

Jakovina na plaće vanjskih suradnika potrošio milijune

shimmer fallback

Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine, utvrdila je Državna revizija, na ugovore o djelu s vanjskim suradnicima potrošilo 3,5 milijuna kuna.

25.11.2014.
16:48
Play ponuda

''Navedeni poslovi najvećim su dijelom obavljani neprekidno u razdoblju duljem od godinu dana, a ugovori o djelu su s izvršiteljima usluga produljivani mjesečno'', stoji u nalazu revizora koji je jučer objavljen za Ministarstvo Tihomira Jakovine, a kojem su dali uvjetno mišljenje, piše Jutarnji list.

Revizori upozoravaju da iznosi za ugovore o djelu ne smiju prelaziti više od dva posto ukupnih rashoda za plaće, a u Ministarstvu poljoprivrede taj iznos je 3,2 posto. Osim toga za angažiranje pojedinih vanjskih suradnika treba odobrenje nadležnog središnjeg tijela te ih se može privremeno zaposliti samo na poslovima koji nisu trajnijeg karaktera, i to na najdulje godinu dana.

''Iz navedenog proizlazi da se pojedini poslovi iz djelokruga Ministarstva koji su obavljani u Ministarstvu u razdoblju duljem od godinu dana nisu mogli povjeriti pružateljima usluga na temelju ugovora o djelu'', navode revizori.

Nepravilnosti oko službenih putovanja

Uvjetno mišljenje Ministarstvo je zaradilo i zbog nepravilnosti oko službenih putovanja. Revizija je, naime, utvrdila da potraživanja od zaposlenih iznose 318.000 kuna, a odnose se na predujmove za službena putovanja u inozemstvu od siječnja 2009. do konca 2013. godine.

''U pojedinim slučajevima obračun putnih troškova obavljan je i nakon proteka godine dana od službenog putovanja, a prema Uredbi izdaci za putovanje priznaju se na temelju obračuna putnih troškova koji se moraju podnijeti u roku od sedam dana od završetka putovanja'', stoji u nalazu Revizije.

Ministarstvo se opravdavalo da njihov Sektor za financijske poslove kontinuirano šalje obavijesti djelatnicima za dostavu pisanih izvještaja o obavljenom službenom putovanju u inozemstvo te su se obvezali da će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi putne naloge za službena putovanja u inozemstvo pravdali u roku.

Revizori su također upozorili da Agencija za potpore u poljoprivedi krši zakon jer nije objavila podatke o korisnicima i isplaćenim potporama, a bili su dužni to učiniti do kraja lipnja ove godine. http://www.jutarnji.hr/ministar-jakovina-na-place-48-vanjskih-suradnika-potrosio-3-5-milijuna-kuna/1239578/

Play ponuda
Play ponuda