OSUVREMENJIVANJE PROGRAMA

NAPOKON SU SE SJETILI: Ministarstvo obrazovanja konačno najavilo modernizaciju informatike u školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) najavilo je unapređivanje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama osuvremenjivanjem nastavnoga plana i programa te, uz ostalo, opremanje škola za provedbu informatike, objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva.

“Ministarstvo će napraviti temeljitu analizu postojećeg stanja s obzirom na broj nastavnika, satnicu, opremljenost informatičkih kabineta te perspektiva za osuvremenjivanje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. Kako su postojeći nastavni planovi i programi za predmet informatike zastarjeli, Ministarstvo će preispitati mogućnost što skorijeg uvođenja novih nastavnih planova i programa koji bi bili prilagođeni standardima današnjice”, ističu iz MZO-a.

Obrazovna politika svjesna je važnosti i potrebe unapređivanja STEM područja na svim razinama obrazovanja, uključujući i nastavu informatike, ističe se u priopćenju.

Modernizacija i opremanje

Unapređivanje nastave informatike, najavljuju iz MZO-a, provodit će se osuvremenjivanjem nastavnoga plana i programa te predmetnoga kurikuluma informatike, uključivanjem učitelja, odnosno nastavnika u programe kontinuiranoga profesionalnog razvoja, opremanjem škola za provedbu informatike u skladu s najrazvijenijim obrazovnim sustavima, poticanjem daljnjeg uključivanja učitelja, odnosno nastavnika u programe međunarodne razmjene radi stjecanja kompetencija i razmjenu iskustava vezanih uz STEM područja te pripremom primjerenih digitalnih obrazovnih sadržaja.

“Ministarstvo znanosti i obrazovanja u predstojećem razdoblju intenzivno će pristupiti svim navedenim aktivnostima s ciljem unapređenja nastave informatike u osnovnim i srednjim školama”, poručuju iz Ministarstva.

U osnovnoj školi informatika je i dalje izborni predmet

Podsjećaju da se prema važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006., nastava informatike u osnovnoj školi provodi kao izborni predmet od 5. do 8. razreda, odnosno kao izvannastavna aktivnost od 1. do 4. razreda.

U gimnazijskim programima informatika se provodi kao redoviti predmet u trajanju od dva sata tjedno u općoj i sportskoj gimnaziji u prvome razredu, u trajanju od dva sata tjedno u klasičnoj i jezičnoj gimnaziji u drugome razredu, u trajanju od dva sata tjedno u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji od prvoga do četvrtoga razreda te u trajanju od dva sata tjedno u tehničkoj gimnaziji od prvoga do trećega razreda pod nazivom Računalstvo, uz dodatne izborne satove u različitim ponuđenim modulima, podsjećaju iz Ministarstva.

Nastavnim planom i programom izborne nastave iz predmeta informatika za II., III. i IV. razred opće gimnazije iz 2015. godine, predviđeno je 70 nastavnih sati informatike za II. i III. razred te 64 nastavna sata za maturante. Nastava informatike u strukovnim školama ovisi o vrsti strukovnoga programa, a provodi se kao računalstvo u struci, dodaju iz MZO-a.

Povratak na Net.hr