Također, iz HZZO-a poručuju da ministar nije taj koji donosi konačnu odluku o cijeni police, prenosi RTL.

SDP-OVAC UPOZORAVA: ‘Poskupljenje dopunskog osiguranja nije dopušteno, evo zašto!’

"Kad Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) dobije službeni nalog Ministarstva zdravlja za podizanje cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, postupit će se po redovnoj pravnoj proceduri, koju čini stavljanje odluke na javnu raspravu te potom njeno slanje Upravnom vijeću HZZO-a, koje donosi konačnu odluku temeljem detaljne analize i izvješća s javne rasprave", poručili su iz HZZO-a.

Država duguje 450 milijuna kuna

Potvrdili su i da država prošle godine nije podmirila sve svoje obveze prema HZZO-u.

"Točno je da se iz proračuna ne dobivaju sva sredstva koja bi trebala biti dobivena za pokrivanje prava koja je država dala osjetljivim skupinama. Za spomenuti broj polica na teret državnog proračuna trebalo bi HZZO-u biti uplaćeno 815 milijuna kuna, a država je HZZO-u u 2015. godini uplatila 365.776.982,88 kuna", piše u odgovoru HZZO-a.