Naime, u 2012. godini su poslodavci najviše tražili kandidate koji imaju završenu srednju školu, odnosno srednju stručnu spremu, dok je svega tridesetak posto poslodavaca tražilo ljude koji imaju diplomu.

Zato je i ove godine Hrvatski zavod za zapošljavanje predložio smanjivanje upisnih kvota za one struke koje su u negativnom smislu 'najpopularnije' na burzi, a to su uglavnom ekonomisti, pravnici i novinari.

HZZ-ova analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima temelji se na osnovi statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca, te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju. Također, analize i preporuke su izrađene na razini lokalnih tržišta rada, odnosno na razini županija i pojedinih gradova.

Previše je ekonomista i pravnika

Primjerice, za područje Zagreba HZZ preporuča povećanje broja studenata na elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji, računalstvu, strojarstvu, anglistici, medicini, farmaciji, logopediji, rehabilitaciji i germanistici. Preporuča pak smanjenje broja upisanih na prometu, tekstilnoj tehnologiji i inženjerstvu, poslovnoj ekonomiji, politologiji, novinarstvu, filozofiji, grafičkoj tehnologiji, tekstilnom i modnom dizajnu, veterinarskoj medicini, agronomiji, kemijskom inženjerstvu, prehrambenoj tehnologiji, šumarstvu i drvnoj tehnologiji.

U Splitu se, primjerice, savjetuje povećanje upisa na medicinu, stomatologiju, farmaciju, povijest, matematiku, fiziku, informatiku, kemijsku tehnologiju prehrambeni smjer, geodeziju, strojarstvo, građevinarstvo, arhitekturu, računalstvo, brodogradnju, engleski jezik i književnost, biologiju, kemiju i elektrotehniku. Smanjenje upisanih je preporučeno za pravo, ekonomiju, kineziologiju, kemijsku tehnologiju i učiteljski studij.

Preporuke HZZ-a sveučilištima nisu obvezujuće

Inače, preporuka da se smanji broj upisnih kvota na ekonomskim fakultetima dolazi već treću godinu zaredom, ali preporuke HZZ-a sveučilištima nisu obvezujuće. Naime, Zavod nema ingerencije narediti fakultetima ili školama da smanje upisne kvote, nego to može učiti samo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Upitali smo i resorno Ministarstvo hoće li, u skladu s objavljenim preporukama, predložiti ili narediti fakultetima da dodatno smanje upisne kvote, ali do objave ovog članka nismo dobili odgovor na poslani upit.