SABOR IZMIJENIO ZAKON: / Od iduće godine pojeftinjuju rabljena vozila, trošarina će biti manja za 50 posto

Image
Foto: Borna Filic/PIXSELL

Izglasane bi izmjene trebale donijeti manji trošak poreznim obveznicima potvrđuje projekcija da bi prihod od trošarina trebao biti manji za oko 100 milijuna kuna

8.12.2017.
16:11
Borna Filic/PIXSELL
Play logo

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, slijedom čega bi od iduće godine trebala pojeftiniti rabljena vozila. Sam zakon uređuje dva porezna oblika – posebni porez na motorna vozila (trošarine) i posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Slijedom izmjena, trošarina na stjecanje rabljenih vozila, zamjenjuje se upravnom pristojbom koja će se plaćati kod registracije, a koja će od 1. siječnja 2018. biti 50 posto niža u odnosu na sadašnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Image
MAR /

IĆ KAŽE DA TREBAMO OBNOVITI VOZNI PARK, ALI... I tu nas deru, evo što sve plaćate pri uvozu rabljenih vozila

Image
MAR /

IĆ KAŽE DA TREBAMO OBNOVITI VOZNI PARK, ALI... I tu nas deru, evo što sve plaćate pri uvozu rabljenih vozila

Prihod od trošarina bit će upola manji

Upravna će se pristojba plaćati u tijelu nadležnom za registraciju vozila, obračunavati temeljem starosti vozila, odnosno godine proizvodnje i snage motora, a visinu će joj odrediti uredba koja se tek treba donijeti. Promjena vlasništva nad rabljenim vozilom sada uključuje najmanje četiri koraka na tri adrese, ovjeru potpisa na kupoprodajnom ugovoru kod javnog bilježnika, koji se potom predaje Poreznoj upravi koja izdaje rješenje o razrezu poreza koji se plaća u pošti, a potom policija obavlja prijenos vlasništva.

Prema podacima Ministarstva financija, u 2016. bilo je oko 210 tisuća slučajeva oporezivanja odnosno izdanih rješenja s osnove trošarina na promet rabljenih vozila, a prihod s tog naslova iznosio je 194 milijuna. Da bi izglasane izmjene trebale donijeti manji trošak poreznim obveznicima potvrđuje projekcija da bi prihod od trošarina trebao biti manji za oko 100 milijuna kuna, dakle gotovo se prepolovljuje.

Sabor donio i Zakon o reviziji

Sabor je u petak donio novi Zakon o reviziji po kojem će nadležno tijelo za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora postati Ministarstvo financija, Odbor za javni nadzor revizije prestat će s radom, a Hrvatska revizorska komora više neće imati nadzornu ulogu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakon propisuje obvezu ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva za subjekte od javnog interesa koji su prepoznati kao subjekti od sistemske važnosti. To su, dakle, subjekti koji zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika tijekom poslovne godine i imaju aktivu veću od pet milijardi kuna na zadnji dan poslovne godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gasi se fond za vraćanje duga umirovljenicima

Prema novom zakonu, ovlašteni revizor može biti u radnom odnosu samo s jednim revizorskim društvom, revizorska društva koja obavljaju reviziju subjekata od javnog interesa moraju imati najmanje tri zaposlena revizora u punom radnom vremenu, umjesto dosadašnja dva.

Play logo

Sabor je donio zakon kojim se 'gasi' umirovljenički fond osnovan radi vraćanja duga umirovljenicima. Imovinu, prava i obveze Fonda preuzima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji će preuzeti i predmete koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu zakona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Donesen je i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, izmijenjeni zakoni o radu i o europskim radničkim vijećima.

Laži sa mnon
Superstar
Život na vagi
90 dana: Životi samaca
Darcey & Stacey
default_cta
Ljubav je na selu
Ekstremne sestre
Ljubav u divljini
Britain's Got Talent
Play logo