DETALJNO OBJAŠNJENJE

HRVATIMA STIŽU POZIVI ZA VOJNU VJEŽBU: Što je ustvari vojna pričuva, koliko traje i koja je njezina uloga? Evo što kaže MORH

Nakon što su na adrese hrvatskih građana počeli stizati pozivi iz MORH-a za popunu vojne pričuve i odlazak na vojnu vježbu, dobar dio građana, kako se pokazalo u komentarima u medijima i na društvenim mrežama, nije upoznat o kakvoj se uopće praksi radi niti koga ona točno uključujuće.

Stoga smo odlučili složiti detaljan pregled koji će neupućenima objasniti što je ustvari vojna pričuva, koja je njezina uloga i u kojim slučajevima se ne mora odslužiti.

Naime, sukladno Planovima popune tijekom 2017. godine predviđeno je završiti cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH.

Pozivanje razvrstanih pričuvnika na smotriranje i priopćavanje rasporeda za cjelovitu popunu šest pješačkih pukovnija započelo je tijekom rujna, a odvijat će se i tijekom listopada, studenoga i prosinca 2017. na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u gotovo svim županijama. Također, ustrojavanje pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH nastavit će se i tijekom 2018. godine.

Da bi se izvršila cjelovita popuna šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH, područni odsjeci za poslove obrane vršili su pozivanje i smotriranje oko 15 000 razvrstanih pričuvnika kako bi mogli odabrati 8210 + 10% pričuve, ukupno 9031 razvrstanih pričuvnika.

LJUDIMA POČELI STIZATI POZIVI ZA VOJNU OBUKU: Slavonci su ih već dobili, evo koje su županije sljedeće

Razvrstani pričuvnici moraju se odazvati na poziv nadležnog tijela u vrijeme i mjesto koji su naznačeni u pojedinačnom odnosno općem pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi. Ako se razvrstani pričuvnik ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ovlaštena je za poduzimanje odgovarajućih mjera kojima će se prekršajno sankcionirati neopravdani razlozi ne odazivanja službenom pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi.

U pozivu je navedeno da “neodazivanje povlači odgovornost prema odredbama čl.119. st.1.1t.1. Zakona o obrani”. Spomenuti članak tog stavka kaže da će novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna biti kažnjena fizička osoba “ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog tijela u vrijeme i na mjestu koji su naznačeni u pojedinačnom odnosno općem pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi, radnoj obvezi, radnoj pomoći odnosno ustupanje materijalnog sredstva”.

Razvrstani pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze imaju regulirana prava i dužnosti iz radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o radu, dok pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava.

MORH je objavio kojih će se šest pješačkih pukovnija formirati u 2017. i točan raspored formiranja – to su pješačka pukovnija Zagreb, Osijek, Karlovac, Pula, Split i Dubrovnik. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Što je ustvari pričuvna komponenta Oružanih snaga RH

Obveza služenja u pričuvnoj komponenti oružanih snaga RH državljana Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi Zakona o obrani kojim je između ostalog propisano da državljani imaju dužnosti i prava sudjelovati u obrani na organiziran način.

Istim zakonom definirano je da se navedeno sudjelovanje u obrani ostvaruje između ostalog kroz vojnu obvezu te služenje u ugovornoj pričuvi i dr.

Vojna obveza definirana je kao dužnost osposobljavanja, pripremanja i sudjelovanja u obrani na organiziran način, uključivanjem u Oružane snage, svih za to sposobnih državljana Republike Hrvatske, a sastoji se od novačke obveze, obveze služenja vojnog roka odnosno civilne službe i služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života.

Također, Zakonom o obrani propisano je da se pričuvni sastav Oružanih snaga dijeli na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska pričuva na nerazvrstanu pričuvu (vojni obveznici uvedeni u vojnu evidenciju koji nisu odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju) i razvrstanu pričuvu (vojni obveznici koji su odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost).

Kako nam kažu iz MORH-a, nerazvrstana pričuva, tj. ona koja je posljednjih dana uzburkala javnost, traje četiri do pet dana.

Zadaća pričuvne komponente

Pričuvna komponenta Oružanih snaga RH ima namjenu i zadaću, zajedno s djelatnim sastavom, sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama glede zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, trganja i spašavanje i dr.

Prestanak vojne obaveze

Vojna obveza razvrstanom pričuvniku prestaje u tri slučaja: na kraju kalendarske godine u kojoj navršava 55 godina (muškarac) odnosno 50 godina (žena), ako je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu u pričuvnom sastavu i temeljem otpusta iz hrvatskog državljanstva.

Prigovor savjesti

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten je prigovor savjesti. Zahtjev se podnosi u područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta, a razvrstanom pričuvniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba. Obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređuje se posebnim zakonom.

Odgoda vojnog osposobljavanja ili vježbe

Razvrstanom pričuvniku može se na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih i drugih razloga. Zahtjev za odgodu podnosi se područnom odjelu putem područnog odsjeka za poslove obrane u roku od osam dana od dana primitka poziva za osposobljavanje i vježbu ili kad nastane razlog zbog kojeg se traži odgoda.

Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen, dok takva potreba postoji, a najdulje za tri mjeseca.

Ministar obrane Damir Krstičević nedavno je protumačio kako je obveza MORH-a sustavna i pažljiva priprema obuke pričuvnika, pa se planira voditi računa da nitko ne bi smio ostati bez radnog mjesta zbog svojih vojnih obveza.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr