Nakon 20 godina Vlada napokon miče stvari s mrtve točke

Vlada je objavila poziv za iskazivanje interesa za Kupare. Nakon 20 godina napokon se tako pokreće cijeli proces oko devastirane imovine na ovoj lokaciji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Hoće li projekt Kupari napokon zaživjeti? 20 godina trebalo je da se pokrene cijeli proces, a apsurd situacije istaknuo je na Vladi i premijer Zoran Milanović.

“20 godina od oslobođenja tog područja, tek sada objekte koje su nekad imali stotine i stotine kreveta, i srušeni i bombardirani u ratu, tek sada ih se komercijalizira”, rekao je premijer.

I nama je trebalo dvije godine, no ništa ne ide preko noći, istaknuo je Milanović.

“Što smo radili u vrijeme konjukture – četvrte, pete, šeste, sedme godine kada je interes postojao, možda veći nego danas. To su mrtvi kapitali države, ogromni kapitali za koje će sada vjerujemo i znamo vladati ozbiljan interes najboljih ponuđača”, rekao je Milanović.

Interes su do sada iskazali Rixos Grupa, investitori iz Azerbajdžana, zatim Karisma i drugi, a izbor investitora očekuje se u prvom kvartalu 2014. godine. Na toj je lokaciji predviđena izgradnja i obnova hotelsko-turističkog kompleksa po modelu prava građenja i služnosti na rok od 99 godina. Ministar turizma Darko Lorencin rekao je da će projekt pozitivno utjecati na turističku konkurentnost cijele zemlje. “Želja je proizvod i turizam s pet zvjezdica”, istaknuo je Lorencin.

“I ovisno o tome, nekakav raspon investicija je od 150 do 300 milijuna eura”, kazao je Lorencin.Sljedeći na redu su Brijuni, a Lorencin je rekao kako je natječaj završio.

Inače, Vlada je danas u proceduru poslala i Zakon o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić istaknuo je kako središnju ulogu preuzima FINA te da će se kroz zakon postići više cijene.

“Mičemo crno tržište, mičemo dogovaranje cijena, rušenje cijena ispod svakog kriterija i time oštećivanje i dužnika i vjerovnika”, rekao je Miljenić pojasnivši kako će postojati katalog nekretnina.Slično je i u slučaju izvlaštenja, gdje se novim zakonom jamči pravičan postupak i fer cijena i za one koji se izvlaštuju i onome tko izvlašćuje.

Povratak na Net.hr