ČAK 156 LOKACIJA

IMA LI OPASNOSTI? HAKOM izmjerio razinu elektromagnetskih zračenja kod škola, vrtića i igrališta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) provela je mjerenje razina elektromagnetskih polja na 156 lokacija dječjih vrtića, škola i dječjih igrališta, a mjerenja su pokazala da su razine elektromagnetskih polja na svim mjernim lokacijama znatno ispod propisanih razina, izvijestili su u srijedu iz HAKOM-a.

DOZVOLE ZA BAZNE STANICE: ‘Opljačkali su našu teleinfrastrukturu, neće i dalje pljačkati građane’

Mjerenja su provedena u razdoblju od veljače do listopada ove godine na cijelom području Hrvatske, na lokacijama vrtića i osnovnih škola u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskih polja (osnovne postaje mreža pokretnih komunikacija, odašiljači radija i televizije i sl.).  Ukupno je izmjereno 156 lokacija, od čega 82 dječja vrtića, 67 škola i sedam dječjih igrališta.

Bazne postaje radiokomunikacijskih odašiljača

Cilj mjerne akcije bila je dodatna provjera baznih postaja u mrežama pokretnih komunikacija te ostalih radiokomunikacijskih odašiljača u odnosu na propise o zaštiti od elektromagnetskih polja u područjima povećane osjetljivosti. Mjerenja su, objašnjava se, obavljena najsuvremenijom, certificiranom mjernom opremom HAKOM-a, koja se sastoji od širokopojasne antene i analizatora spektra upravljanog računalom kako bi se smanjila mogućnost ljudske pogreške.

Za svaku mjernu točku izrađeno je pripadajuće izvješće s detaljnim opisom mjerne opreme, mjernim točkama, analizom dobivenih mjernih rezultata i zaključkom jesu li razine elektromagnetskog polja unutar propisanih graničnih vrijednosti iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja. U sve dobivene mjerne rezultate uračunata je i mjerna nesigurnost.

Razine elektromagnetskih polja znatno manje od dopuštenih

U skladu s navedenim rezultatima mjerenja, sve bazne postaje mreža pokretnih komunikacija i odašiljači ostalih radiokomunikacijskih službi na predmetnim lokacijama postavljeni su sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, odnosno razine elektromagnetskih polja na području predškolskih i osnovnoškolskih ustanova znatno su manje od maksimalno dopuštenih razina propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Hrvatski pravilnik, inače, propisuje znatno strože granične razine od Preporuka Vijeća Europske unije o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima.

Ovo je bila druga mjerna akcija ciljano provedena na lokacijama vrtića i osnovnih škola, a prva je obavljena 2010. godine.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr