PRAVNA BORBA

GRADOVI GUBE MILIJUNE JER MORH NE PLAĆA KOMUNALNU NAKNADU ZA VOJNE OBJEKTE: Krše li prava gradova? Odlučit će ustavni suci

Hoće li MORH konačno morati početi plaćati komunalnu naknadu za svoje vojne objekte? Odgovor bi se mogao doznati uskoro jer je Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio zahtjev Udruge gradova za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o obrani iz lipnja 2013. godine kojim je MORH-u omogućeno neplaćanje komunalne naknade za vojarne.

Potvrđeno je to s Ustavnog suda RH čije će vijeće sada provjeravati jesu li ove izmjene Zakona o obrani u skladu s Ustavom.

Gradovi: To je kršenje naših prava

Naime, Udruga gradova, te gradovi Slunj i Delnice gdje se nalazi najviše vojnih objekata još 2015. godine podnijeli ovaj zahtjev tražeći da se provjeri ustavnost članaka 23. i 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani. U članku 23. izričito stoji kako je za vojne lokacije MORH oslobođen plaćanja komunalne naknade, a s izmjenama su se općine i gradovi morali uskladiti u roku od 30 dana.

No, gradovi na to nisu imali namjeri pristati tvrdeći kako je komunalna naknada jedan od važnih izvora financiranja lokalne samouprave, ali od poštivanja Zakona o obrani nije odstupio ni MORH. U međuvremenu su dugovi MORH-a prema gradskim blagajnama narasli do milijunskih iznosa, a sada će konačni pravorijek dati i Ustavni sud RH.

Komunalna naknada značajan prihod

Zahtjev gradova prihvaćen je budući da Članak 36. Ustava RH navodi da predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne samouprave u Republici Hrvatskoj može Ustavnom sudu podnijeti zahtjev za ocjenom ustavnosti zakona ukoliko smatra da se njime krši ustrojstvo, djelokrug ili financiranje jedinica lokalne i područne samouprave.

Grad Slunj u svom prijedlogu ističe kako sporni članci Zakona o obrani krše pravo jedinica lokalne samouprave na vlastite prihode kojima grad slobodno raspolaže u obavljanju poslova iz svojeg vidokruga. Uz to u suprotnosti su i sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi konkretno s odredbama članka 18. i 19. koji uređuju samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave stavljajući određene poslove, između ostalog i poslove komunalnog gospodarstva, u isključivu nadležnost jedinica lokalne samouprave. Drugim riječima, naplata komunalne naknade stvar je gradova i općina i država se u to, u ovom slučaju preko MORH-a, ne može miješati.

“Najznačajnija nekretnina koju koristi Ministarstvo obrane a za koju je grad sve do stupanja na snagu osporavanih izmjena i dopuna Zakona o obrani obračunavao komunalnu naknadu je Vojni poligon ‘Eugen Kvaternik. Taj poligon zauzima 26,13 posto ukupne površine Grada, a 2007. godine udio naplaćene komunalne naknade za taj objekt u prihodima Grada iznosio je 18,56 posto; 2008. godine 24,28 posto, 2009. godine 23,19 posto, 2010. godine 26,53 posto, 2011. godine 28,52 posto, 2012. godine 24,76 posto i 2013. godine 26,50 posto. U travnju 2014. godine Ministarstvo obrane prestalo je plaćati komunalnu naknadu”, stoji u zahtjevu.

Neprihvatljiv potez države i MORH-a

Grad Delnice smatra pak da je povrijeđeno pravo jedinica lokalne samouprave na ostvarivanje vlastitih prihoda kojima Grad slobodno raspolaže u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

“Neprihvatljivo je da Republika Hrvatska sebe i Ministarstvo obrane kao nositelje vlasničkih prava stavlja u znatno povoljniji položaj u odnosu na sve ostale vlasnike, poglavito u odnosu na prihode koji nisu prihod državnog proračuna. Nedvojbeno je da je komunalna naknada isključivo prihod jedinica lokalne samouprave koji se koristi strogo namjenski za održavanje postojeće komunalne infrastrukture koju Republika Hrvatska i Ministarstvo obrane kao vlasnici koriste na jednak način i u istome obimu kao i bilo koja druga fizička ili pravna osoba”, ističe se u zahtjevu grada Delnica o kojem će raspravljati Ustavni sud RH.

Taj su prije par mjeseci već poništio odredbu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, donesenog potkraj 2013. godine, koja je državi osiguravala izuzeće od plaćanja komunalne naknade.

Povratak na Net.hr