PRISILA U POSLOVANJU

GORENJE MORA PLATITI MILIJUN I POL KUNA KAZNE: ‘Tjerali su trgovce u Hrvatskoj da se drže nametnutih cijena’

Agencija za tržišno natjecanje izrekla je Gorenju Zagreb upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 1.557.000 kuna, priopćeno je iz AZTN-a.

Sankcija je Gorenju izrečena jer je utvrđeno da je Gorenje Zagreb sklopilo zabranjeni sporazum kojim su izravno i neizravno utvrđivane fiksne ili minimalne prodajne cijene bijele tehinke i malih kućanskih aparata marke Gorenje. Sporazum je sklopljen s više neovisnih poduzetnika koji na području Hrvatske prodaju proizvode marke Gorenje.

‘Pritom je poduzetnik Gorenje Zagreb svojom rabatnom politikom na nedopušten način poticao trgovce da se pridržavaju fiksnih ili minimalnih cijena koje im je nametnuo te je ujedno vršio nedopušten pritisak na trgovce koji se tih cijena nisu pridržavali’, priopćio je AZTN.

Nadzirali kupce u prodaji ili preprodaji

Gorenje Zagreb je takvu poslovnu politiku provodilo putem odredbi Prodajnih uvjeta za bijelu tehniku za 2010. koji su činili sastavni dio njegovih tipskih ugovora, u razdoblju od listopada 2010. do veljače 2011. Nakon toga, sve do studenoga 2014., Gorenje Zagreb je putem elektroničke komunikacije aktivno nadziralo pridržavaju li se njegovi kupci u prodaji ili preprodaji utvrđene fiksne ili minimalne cjenovne razine. Na taj način ograničeno je pravo neovisnih trgovaca da slobodno određuju prodajnu cijenu proizvoda te prekršen propis o zaštiti tržišnog natjecanja.

AZTN je postupak protiv Gorenja pokrenulo nakon inicijative podnositelja sa zaštićenim identitetom.

Iz sadržaja dokumentacije i očitovanja prikupljenih tijekom postupka, Agencija je zaključila da pored mogućeg ograničavanja pasivne prodaje, postoji i osnovana sumnja na primjenu fiksnih ili minimalnih cijena, odnosno da je određivanje cijena i odobravanje popusta pojedinim poduzetnicima koji prodaju proizvode marke Gorenje, rezultat pritiska i/ili poticaja koje Gorenje Zagreb provodi usmeno ili elektroničkim putem.

Vršili pritisak na poduzetnike

Zato je temeljem naloga Visokog upravnog suda provela nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija Gorenja Zagreb te su pritom pronađeni dokazi koji ukazuju na to da je Gorenje Zagreb izričito tražilo suradnju drugih poduzetnika i na njih vršilo pritisak kako bi jednostrano provelo svoju poslovnu politiku.

S jedne su strane svojom rabatnom politikom na nedopušten način poticali kupce da se pridržavaju prodajnih cijena koje im je nametnuto, a s druge je strane Gorenje Zagreb poduzetnicima koji se nisu pridržavali nametnutog sporazuma odbijalo daljnje isporuke svojih proizvoda.

‘Dakle, Gorenje Zagreb je kroz dulje vrijeme kontinuirano provodilo poslovnu politiku održavanja fiksnih ili minimalnih cijena kojih se njegovi kupci moraju pridržavati. Kako bi utvrdio odstupa li neki kupac snižavanjem cijena od propisane cjenovne razine, Gorenje Zagreb je aktivno nadziralo njihove prodajne cijene i uspoređivalo ih s preporučenim cijenama’, priopćio je AZTN.

Povratak na Net.hr