SAKRIVENE MILIJARDE

FINANCIJSKE DUBIOZE I RAČUNOVODSTVENE AKROBACIJE IVICE TODORIĆA: 10 najbitnijih otkrića nakon češljanja poslovanja Agrokora

Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak danas je predstavio konačno izvješće revizije koju je provela revizorska kuća Price Waterhourse Coopers d.o.o. (PwC) koja je u svibnju imenovana za zakonskog revizora kompanija u Hrvatskoj.

REVIZIJA U AGROKORU OTKRILA MULJAŽE TEŠKE MILIJARDE, RAMLJAK: ‘Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivše uprave! Todorić? Njemu je najteže…’

Ramljak je u petak predstavio rezultate revizije za pojedinačne kompanije Agrokor Grupe, a danas su javnosti predstavljeni konsolidirani rezulktate Agrokor Grupe i Agrokor d.d.-a.

1. Prikazali 10 milijardi vrijedniju imovinu

Konsolidirani gubitak Agrokor Grupe, koja obuhvaća Agrokor d.d. te povezana društva, za 2016. godinu iznosi 11.04 milijardi kuna, dok je lani taj gubitak, nakon prepravljenih izvješća, bio 3.6 milijardi kuna. Ukupna imovina Agrokora zadnjeg dana 2016. bila je 41,75 milijardi kuna te je bila 10 milijardi manja nego što pokazuje prepravljeno izvješće za 2015.

2. Razlika između ranije iskazane dobiti i one nakon revizije – 4.7 milijardi kuna

Neprikazano je 3.9 milijardi kuna obveza, a neprikazano je i 2.3 milijardi kuna operativnih i financijskih troškova u razdoblju od 2010. do 2015 te je krivo prikazana 2.1 mlijarda kuna novca i novčanih ekvivalenata. Sve navedene nepravilnosti ispravljene su u izvještaju za 2015. godinu. Ranija uprava Agrokora za 2015. iskazala je konsolidiranu neto dobit na razini grupe od 1,17 milijardi kuna. Razlika između ranije iskazane i danas objavljenog rezultata za 2016. tako iznosi 4,78 milijardi kuna.

3. Evidentiran je gubitak iznad vrijednosti kapitala od 14.5 milijardi kuna

Ukupna imovina Agrokora zadnjeg dana 2016. bila je 41.75 milijardi kuna te je bila 10.3 milijardi manja nego što pokazuje izvješće za 2015. Ukupnu imovinu krajem 2015. revizori su smanjili za 752 milijuna kuna, na 52 milijarde kuna.

Ukupne obveze Agrokor grupe, prema revizorskom izvješću, iznosile su na kraju 2016. godine 56.28 milijardi kuna. Prepravljeno izvješće za 2015. govori o konsolidiranim obvezama od gotovo 55 milijardi kuna, naprema 45.3 milijarde, koliko je iskazala prijašnja uprava. To je razlika od 9.7 milijardi kuna.

Ukupni kapital Agrokor grupe na kraju 2016. bio je negativan, odnosno evidentiran je gubitak iznad vrijednosti kapitala od 14.5 milijardi kuna.

Krajem 2015., prema revizorima, koncern je imao gubitak iznad visine kapitala od 2.9 milijardi kuna, dok je ranija uprava u svom izvješću iskazivala kapital u plusu od 7.5 milijardi kuna.

Kako stoji u revizorskom izvješću, kapital Agrokor grupe smanjen je za 2015. i 2016. za 22 milijarde kuna.

 4. Precijenjeni prihodi

U Agrokoru d.d. bilo je nepravilnog korištenja takozvane metode udjela, u periodu od 2006. do 2011., što je dovelo do ispravka vrijednosti u iznosu od 3.5 mlijardi kuna, odnosno precijenjenim prihodima u ranijim razdobljima.

5. Neprikazivanje operativnih i financijskih troškova, neprikladne klasifikacije

Ključni čimbenici koji su doveli do tako značajne promjene u konsolidiranom kapitalu jesu:

  • neprikazivanje operativnih i financijskih troškova u računu dobiti i gubitka
  • neprikladna klasifikacija kredita kao kapitala
  • neprikladna klasifikacija potraživanja od zajmova kao novac i novčani ekvivalenti
  • neprovedena konsolidacija AdriaticaNet
  • vrijednosna usklađenja: nematerijalne i materijalne imovine i zaliha
  • ostali utjecaji na kapital u 2015. i 2016. kao rezultat reklasifikacije operativnog najma u financijski najam te porasta troškova i pada prihoda u 2016. godini.

6. Brojne računovodstvene nepravilnosti

Uočene su i računovodstvene nepravilnosti: poboljšavanje rezultata kroz neprikazivanje operativnih i financijskih troškova, neiskazivanje ili krivo klasificiranje obveza po kreditima, neadekvatno klasificiranje danih pozajmica kao novac i novčani ekvivalenti te izostanak konsolidacije društva AdriaticaNet nad kojim je kontrola stečena tijekom 2015. godine.

Takve su nepravilnosti rezultirale obvezama većim od 3.9 milijardi kuna, operativnim i financijskim troškovima većim za 2.3 milijarde kuna, manjim iznosom novca i novčanih ekvivalenata za 2.1 milijardu kuna te neiskazanim danim kreditma i potraživanjima u iznosu od 2 milijarde kuna.

7. Sakriveni operativni i financijski troškovi

U periodu od 2010. do 2015. nije prikazano ukupno 2.265 milijardi kuna operativnih i financijskih troškova u financijskim izvješćima.

8. Neiskazani krediti i krivo klasificirane obveze

Što se neiskazivanja ili krivog klasificiranja obveza tiče, utvrđeno je da su ukupni neiskazani krediti iznosili 2.9 milijardi kuna te krivo klasificirane obveze (po kreditu Adrisa) jednu milijardu kuna, što rezultira neiskazanim i/ili krivo klasificiranim obvezama po kreditima u iznosu od 3.9 milijardi kuna.

Nepravilno klasificiranje danih pozajmica i depozita kao novca ili novčanih ekvivalenata rezultiralo je time da je kao novac prikazano 2.6 milijardi kuna umjesto 573 milijuna kuna, odnosno 2.1 milijarda kuna više.

9. Revizori su proveli i vrijednosna usklađenja

Na nematerijalnoj imovini u iznosu od 1.5 milijardu kuna u 2015. (vezano uz Konzum Sarajevo) i 2.1 milijarda kuna u 2016. (pretežno Mercator brand); na zalihama u iznosu od 2.8 milijarde kuna u 2015. i 2.1 milijarde kuna u 2016.; na zajmovima i potraživanjima u iznosu od 0.4 milijarde kuna u 2015. i 1.9 milijardu kuna u 2016.

10. Revizori su ukazali na nepravilnosti, Vladin povjerenik prijavio bivšu upravu kompanije

U ovom trenutku, gubitak iznad vrijednosti kapitala iznosi 14 milijardi kuna. Ako su izvještaji pripremljeni po načelu neograničenosti poslovanja, jedini način da Agrokor grupa nastavi poslovati je kroz sklapanje nagodbe. Danas prezentirani nalazi nemaju izravan utjecaj na operativno poslovanje kompanija Agrokora u 2017., rekao je Ramljak.

PwC je pismom obavijestio izvanrednu upravu o računovodstvenim nepravilnostima uočenima tijekom revizije, a koje mogu ukazivati na protuzakonite radnje. Ramljak je podnio prijavu protiv bivše uprave Agrokora.

Povratak na Net.hr