Na temelju odluke o odabiru potencijalnih investitora koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 10. listopada 2013. i poziva za dostavu obvezujuće ponude za kupnju dionica i dokapitalizaciju društva Croatia osiguranje d.d., Vlada će odabirati Adris grupu d.d. kao najpovoljnijeg investitora za kupnju dijela vlasničkog udjela Republike Hrvatske i dokapitalizacijudruštva Croatia osiguranje d.d.

Stoji to u odluci koju je Vlada izglasala na izvanrednoj sjednici u srijedu. Adris grupa ponudila je 970,45 eura po dionici za 39,05 posto redovnih dionica Društva, odnosno ukupno 905 milijuna kuna ide u državni proračun, a PZU 800 eura po dionici za 44,27 posto redovnih dionica Društva, odnosno ukupno 832 milijuna kuna. Adris je ponudio i dvaput veći iznos za dokapitalizaciju - 110 milijuna eura.

Vlada, kojoj nakon ovoga ostaje 28 posto dionica, tražila je od investitora zadržavanje korporativnog identiteta, zadržavanje uvrštenja dionica na Zagrebačkoj burzi dvije godine nakon transakcije i širenje osiguravajućeg poslovanja u regiji jugoistočne Europe, uključujući BiH, Srbiju, Sloveniju, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku.

Ministar financija Slavko Linić ustvrdio je kako ovo nije prodaja CO, već dobivanje "dobrog partnera i sredstva za širenje na domaćem i tržištu regije".

Odluku je na početku sjednice komentirao i premijer Zoran Milanović kazavši da je za nju bila presudna ponuđena cijena dionice i dokapitalizacije.

Minimalna plaća veća za - 32 kune i 83 lipe

Vlada je donijela i odluku o povećanju temeljnog kapitala Croatia Airlinesa i to pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenog jamstva.

Također, Vlada je temeljem niza parametara, uključujući i onaj o pragu siromaštva, zaključila da minimalnu plaću treba povećati sa 2.984,78 kune na 3.017,61 kunu.