OTKRILI NOVE SMJERNICE

BELJAK TOTALNO MIJENJA HSS: ‘Zalagat ćemo se za progresivne poreze i ukidanje vjeronauka u školi’

Hrvatska seljačka stranka mijenja politiku i HSS će se ubuduće temeljiti na republikanizmu i liberalizmu, a ne demokršćanskom nasljeđu. Novu strategiju Kreše Beljaka jednoglasno je prihvatilo 136 članova Glavnog odbora HSS-a.

“Hrvatska seljačka stranka mijenja politiku i HSS će se ubuduće temeljiti na republikanizmu i liberalizmu, pravici i zaštiti svih slojeva stanovništva. Zalagat ćemo se za promjenu izbornog sustava, promjenu političkog i administrativnog ustroja te temeljitu decentralizaciju kao i reformu ekonomskog modela i vanjske politike. Demokršćanska tradicija ubuduće neće biti temeljna doktrina stranke, jer je takva doktrina HSS srozala na 35 tisuća glasova za razliku od 2003. godine kad je za HSS glasovalo 300 tisuća birača.  Počinjemo graditi HSS koji će na idućim izborima biti jači nego što je to danas”, napisao je Beljak na Facebooku.

“Progresivni republikanizam – Nova Republika” naziv je ideoloških smjernica koje potpuno revidiraju politički smjer HSS-a, a u nekim dijelovima stranku vraćaju u vrijeme Stjepana Radića, koji je, primjerice, imao negativan odnos prema konzervativizmu Katoličke crkve, dok Beljak sugerira da treba razmisliti o ukidanju vjeronauka u školskoj nastavi.

“Stjepan Radić je zajedno s bratom Antunom razvio koncepciju koja je pronašla ravnotežu između demokratskih, liberalnih i socijalnih elemenata političkog poretka, ali na tradicionalnim narodnim osnovama – u tome je najvažnija aktualnost idejnih temelja HSS-a u suvremenom hrvatskom društvu”, objašnjava se u uvodu smjernica, piše Jutarnji.

Naime, u HSS-u će se zalagati za reformu izbornog sustava, promjenu političkog i administrativnog ustroja i temeljitu decentralizaciju, kao i reformu ekonomskog modela te vanjske politike. Beljak tako želi ukinuti direktne predsjedničke izbore, umjesto toga, predsjednik Republike birao bi se u Saboru dvotrećinskom većinom i tajnim glasovanjem.

Ali, zato bi građani birali suce kao što se radi u SAD-u, a lokalne vlasti bi dobile mnogo veći utjecaj na rad policije.

Uz to, HSS će se zalagati za uvođenje progresivnih poreza koji više opterećuju bogatije, a tražit će ukidanje PDV-a za poljoprivredne i ribarske proizvode. HEP ne smije biti privatiziran, nema prodaje šuma i vodnih izvora, a Beljak predlaže i zabranu prodaje državnog zemljišta strancima.

U sustavu obrazovanja, HSS traži “još radikalniju reformu koja bi bitno rasteretila djecu i povećala odgojnu funkciju škole, smanjiti broj obveznih predmeta na pet ili šest i nesvrhovito učenje besmislenih činjenica”, “razvoj aktivnog i odgovornog građanstva kroz sustav obrazovanja” te “novu otvorenu kulturnu politiku”.

 

Povratak na Net.hr