PODIGLA SE BURA

ANTO ĐAPIĆ POSTAO ČLAN KAZALIŠNOG VIJEĆA HNK OSIJEK: ‘Pomoću kojih je trikova on ugledan umjetnik?’

Anto Đapić je postao član Kazališnog vijeća HNK Osijek, objavio je Teatar.hr.

U tekstu pod naslovom “Anto Đapić postao je, zakonu usprkos, član Kazališnog vijeća HNK Osijek”, Teatar.hr piše da samo zastupnici u Gradskom vijeću Osijeka znaju “pomoću kojih trikova je Antu Đapića” moguće kvalificirati kao ‘uglednog umjetnika u kulturi'”.

Naime, kako piše u Zakonu o kazalištima, “Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine imaju tri, pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu djelatnici županijskog ureda državne uprave nadležnog za poslove kulture županije na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture, a ostale članove iz svojih redova biraju kazališni umjetnici. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću.”

Nadalje, u Zakonu stoji da “članove kazališnog vijeća kazališta i kazališne družine kojoj je osnivač Republika Hrvatska, sukladno stavku 1. ovoga članka, imenuje ministar kulture”.

Zakon propisuje da je mandat članova kazališnog vijeća četiri godine, a za vrijeme trajanja mandata vanjski član kazališnog vijeća ne može umjetnički djelovati u tom kazalištu.

Članovi kazališnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u visini koju odredi osnivač i koja se isplaćuje na teret osnivača.

Plagijator kojem je fakultet poništio magisterij

Priznajete, Đapićevo imenovanje prilično je neobično, posebno ako se uzme u obzir skandal iz 2000. godine kad mu je Pravni fakultet u Splitu poništio magisterij jer je utvrđeno da je većim dijelom prepisao rad svoga mentora Borisa Kandarea – točnije, navodilo se kako je prepisao čak 116 od ukupno 176 stranica iz Kandareove knjige “Pobijanje arbitražne odluke”.

Pet godina poslije Općinski sud u Splitu nepravomoćno je i njega i Kandarea oslobodio optužbe za počinjenje kažnjivih djela poticanja te zloupotrebe položaja i ovlasti. Županijski sud brzo je tu odluku poništio, ali sve je na kraju završilo zastarom tog predmeta.

Kako je fakultet ipak poništio magisterij, Đapić je tada izjavio da je spreman s njima pregovarati kako bi mu dopustili prepraviti stari ili napisati novi magistarski rad, na što, kako je rekao, ima pravo budući da je položio sve potrebne ispite “na kojima je briljirao”.

Đapić je tvrdio da je žrtva politički montiranog procesa.

Povratak na Net.hr