Play ponuda

Analizirali otpadne vode i utvrdili koliko se građani stvarno drogiraju

shimmer fallback
27.5.2014.
19:48
Play ponuda

Rezultati istraživanja, koje je danas objavljeno u uglednom časopisu Addiction, pokazuju da je potrošnja kokaina u Zagrebu znatno niža nego u zapadnoeeuropskim gradovima, ali pokazuje trend porasta u odnosu na 2011. godinu.

Također je uočen statistički značajan porast stope potrošnje ecstasya i marihuane u 2013. u odnosu na 2011. godinu, dok je potrošnja metamfetemina u Zagrebu za sada vrlo niska, navodi se u priopćenju Instituta Ruđer Bošković, čiji su istraživači bili nositelji studije u Hrvatskoj.

Glavni cilj istraživanja bio je procjena regionalnih razlika i vremenske promjenjivosti potrošnje ilegalnih droga u velikim europskim gradovima.

Uzorci uzeti u travnju 2012. i ožujku 2013. go

dine Istraživanje je uključivalo analizu odabranih urinarnih biomarkera kokaina, amfetamina, ectasy-a, metamfetamina i marihuane u neobrađenoj komunalnoj otpadnoj vodi, a uzorkovanje je provedeno u travnju 2012. i ožujku 2013. godine.

Istraživanje pokazuje regionalnu raznolikost intenziteta potrošnje pojedinih tipova droga, pa je tako stopa potrošnje kokaina viša u zapadnoj, nego u sjevernoj i istočnoj Europi.

U pojedinim su gradovima uočene značajne međugodišnje varijacije u potrošnji pojedinih droga, dok ta varijabilnost nije dokazana na razini sveukupne prosječne stope potrošnje svih gradova.

Potrošnja metamfetamina neravnomjerno je raspoređena, a prednjače gradovi istočne Njemačke, sjeverne Europe, Slovačke i Češke, gdje je potrošnja metamfetamina višestruko veća nego u ostalim gradovima.

Objavljena studija, navode u Instututu Ruđer Bošković, predstavlja značajan korak u daljnjoj afirmaciji analize otpadnih voda kao objektivnog izvora podataka za proučavanje problema ovisnosti o drogama i poslužiti kao podloga za donošenje nacionalne politike o prevenciji droga, koje se sada temelje na podacima o zapljenama, broju liječenih ovisnika te nacionalnim upitnicima o navikama u potrošnji droga.

Redovito pratiti koncentraciju droga u otpadnim vodama

U Ruđeru drže da bi od izuzetne važnosti bilo pokretanje redovitog i sustavnog praćenja koncentracija droga u otpadnim vodama na nacionalnoj i europskoj razini.

Nositelj studije u Hrvatskoj bio je Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković, koji već nekoliko godina uspješno radi na razvoju i primjeni inovativne metodologije za praćenje zloporabe droga.

Prva opsežnija studija realizirana je 2009. godine uz potporu Grada Zagreba, čime je Zagreb postao jedna od referentnih točaka za praćenje trendova u zlouporabi droga u Europi.

Play ponuda
Play ponuda