MNOGIMA USKRAĆENA PRAVA

AKTIVISTICE UPOZORAVAJU: ‘Pobačaj je zbog pandemije još nedostupniji i skuplji, u bolnicama i do 3000 kuna’

Ako neka žena namjerava u vrijeme pandemije obaviti pobačaj, prilično će se namučiti da dođe do informacije gdje je to moguće jer ih bolnice često odbijaju dati, pokazalo je istraživanje Platforme za reproduktivnu pravdu

Aktivistice Platforme za reproduktivnu pravdu upozorile su u utorak da je pobačaj u Hrvatskoj, iako legalan medicinski zahvat, u vrijeme pandemije koronavirusa postao još nedostupniji i skuplji, a cijene se u javnozdravstvenim ustanovama penju i do 3000 kuna.

Osam od 29 ovlaštenih bolnica u Hrvatskoj ne obavlja taj legalni medicinski zahvat. Ako neka žena namjerava u vrijeme pandemije obaviti pobačaj, prilično će se namučiti da dođe do informacije gdje je to moguće jer ih bolnice često odbijaju dati, pokazalo je istraživanje Platforme provedeno u razdoblju od 14. do 23. travnja.

ONI SU ZBOG PANDEMIJE ZABRANILI POBAČAJE: Tvrde da štede zaštitnu opremu, no ženske udruge u tome vide nešto drugo

‘Nećete noćima spavati ako napravite pobačaj’

Pobačaj na zahtjev ne obavlja šest javnih ustanova – opće bolnice u Našicama, Požegi, Vinkovcima i Kninu, KB Sveti Duh, KBC Sestre milosrdnice i, uz njih, privatna Specijalna bolnica Medico u Rijeci i Specijalna bolnica i poliklinika Podobnik.

U Podobniku i Kninu pobačaje ne obavljaju zbog pandemije, u KB-u Sveti Duh svi su liječnici u prizivu savjesti, a u KBC-u Sestre milosrdnice nisu im na upite odgovorili ni telefonski niti mailom. Također, bolnice u Slavoniji koje ne obavljaju pobačaj upućuju na Opću bolnicu u Pakracu iako to nije službeno ovlaštena ustanova, prema popisu Ministarstva zdravstva.

Aktivistice napominju i da bolnice u Požegi i Vinkovcima, koje su “u kolektivnom prizivu savjesti” nisu ispunile dužnost da osiguraju vanjskog suradnika za pobačaj. U tim bolnicama odgovaraju da “oni to ne rade”, a vinkovačka bolnica ide i korak dalje pa upozorava žene da “neće moći noćima spavati” ako naprave pobačaj.

‘Sve to će ti kasnije doći na naplatu…’

No, čak i u bolnicama koje obavljaju pobačaj teško je dobiti informaciju – zainteresirane se preusmjerava s broja na broj, različiti su odgovori iz iste bolnice u dugotrajnom procesu traženja odgovora na osnovna pitanja.

“Nakon višestrukih i višednevnih pokušaja kontaktiranja KBC-a Split jedva dobijete informaciju da uopće obavljaju pobačaj, a dalje se sve dogovara osobno s liječnikom, dok u KBC-u Zagreb djelatnica navodi: ‘Kod nas toga nema… Sve to će ti kasnije doći na naplatu…’, a druga djelatnica četiri dana nakon toga kaže da obavljaju pobačaj, ali mora se ‘svakako doći osobno'”, navodi Platforma.

LAŽU DA SU KLINIKA POBAČAJE, A USTVARI ZASTRAŠUJU: U Zagrebu udruga ženama govori da će dobiti rak dojke ako prekinu trudnoću

Cijene pobačaja rastu, sve više liječnika u prizivu savjesti

Interaktivna karta dostupnosti pobačaja u Hrvatskoj pokazuje da u javnim bolnicama dva najveća grada ukupno 80 posto djelatnika ulaže tzv. priziv savjesti. U KBC-u Split samo jedna osoba ne ulaže priziv savjesti, a najgore je stanje u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske. Ukupno oko 60 posto svih specijaliziranih zdravstvenih djelatnika odbija pružiti tu medicinsku skrb, a njihov se broj iz godine u godinu povećava.

S druge strane, povećava se ionako visoka cijena pobačaja na zahtjev. Najnižu prosječnu cijenu od 1870 kuna imaju KBC Osijek i opće bolnice u Bjelovaru i Gospiću, dok najvišu cijenu imaju Opća bolnica Dubrovnik i KBC Rijeka s iznosom od 3000 kuna. U privatnoj specijalnoj bolnici Podobnik cijena je, kad nema pandemije, čak 4000 kuna.

Medikamentozni prekid trudnoće (pobačaj uz pomoć tableta), koji bi u pravilu trebao biti znatno jeftiniji, a za čije uvođenje kod nas postoje zakonski i drugi uvjeti, i dalje je iznimno nedostupan, iako se vidi napredak.

Takav prekid trudnoće u 2020. godini trebalo bi biti moguće obaviti u devet zdravstvenih ustanova: KBC Zagreb, KBC Rijeka, OB Sisak, OB Pula, OB Dubrovnik, OB Karlovac i OB Zabok. Cijene medikamentoznog pobačaja variraju, a prosječna je 1500 kuna.

Mnogim ženama zbog pandemije uskraćeno njihovo pravo

Aktivistice upozoravaju da takvi porazni rezultati ukazuju na dugogodišnji nemar države i javnozdravstvenih politika, koje su rezultirale zabrinjavajućom i sve većom ograničenošću prava na zaštitu zdravlja i reproduktivne autonomije žena.

“Kako će jedna žena tokom pandemije i nadolazeće ekonomske krize u kojoj je mnogima ugrožena egzistencija moći prekinuti neželjenu trudnoću? Što ona može napraviti ako joj je to pravo uskraćeno u njenom mjestu ili županiji”, pita Platforma za reproduktivnu pravdu.

Stoga zahtijevaju besplatan pobačaj pokriven sredstvima HZZO-a koji će biti dostupan svima, hitno ukidanje prava na tzv. priziv savjesti te dostupnost medikamentoznog pobačaja u svim ovlaštenim bolnicama.

ZABILJEŽEN STRAHOVIT PORAST POBAČAJA IZ MEDICINSKIH RAZLOGA: Infekcije, teške genetske promjene ili nešto treće?

Povratak na Net.hr