A što sa štednom žaruljom kad pregori?

Što ako u vašem gradu ne postoje posebne posude u koje se odlaže opasni otpad, poput pregorjelih štednih žarulja? Postupanje s takvim EE otpadom propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Spomenutim Pravilnikom je definirano uspostavljanje sustava odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove uporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

“Pravilnikom je točno definirano što se sve smatra rasvjetnom opremom, a sukladno članku 10, prodavatelj je dužan prilikom isporuke proizvoda krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj osigurati preuzimanje otpadnog proizvoda po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara po vrsti i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Dakle, prilikom kupovine nove žarulje, prodavatelj je dužan preuzeti staru štednu žarulju (u EE spadaju i sva rasvjetna tijela, osim žarulja sa žarnom niti) po sistemu jedan za jedan”, odgovorili su iz grada Pule na upit Glasa Istre nakon što im se jedna čitateljica požalila da u tom gradu nema posebnih posuda za odlaganje takvog otpada.

Povratak na Net.hr