UBOJSTVO IZ 2005.

SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO HRVATSKU: Sud nakon 11 godina odlučio da Ana Magaš ‘nije dostojna naslijediti imovinu supruga’

Jedanaest godina od ubojstva na zadarskom Putu pudarice gdje je u stanu kuhinjskim nožem u prekoračenju nužne obrane ubila 33-godišnjeg supruga Lucijana, Općinski sud utvrdio je da sada 38-godišnja Ana Magaš nije dostojna nasljeđivanja njegove imovine.

Iako se u međuvremenu odrekla imovine pokojnog supruga i odselila iz Zadra, sud je ovo rješenje donio odlučujući, o njezinom prigovoru iz 2007. godine, piše Slobodna Dalmacija. Ana Magaš se tada žalila zbog toga što je njezina bračna stečevina, stan i automobil, ušla u ostavinsku raspravu kao dio koji se nasljeđuje, a ne dio koji je pripada zakonom.

Bračna stečevina

U postupku je tražila izdvajanje polovice dijela utvrđene ostavinske imovine kao bračne stečevine, no javni bilježnik joj je to svojim rješenjem odbio dodijeliti pozivajući se na odredbu zakona kojom onaj tko ubije supružnika ostaje bez prava na ostavinu.

Uz to je i naložio Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru da po pravomoćnosti rješenja izvrši prijenos prava vlasništva na nekretnini na jedinog nasljednika, maloljetnog sina bračnog para koji sada ima 19 godina, dok će se preostala polovica dijela nekretnine upisati kao vlasništvo Ane Magaš – s naslova bračne stečevine. Iako je novim rješenjem utvrđeno da javni bilježnik tada nije imao pravo odlučivati o bračnoj stečevini niti svojim rješenjem nalagati sudu da izvrši uknjižbu u zemljišnim knjigama, Općinski sud u Zadru je sada ipak odbacio prigovor Ane Magaš kao neosnovan, te je uputio da svoje suprotne tvrdnje dokazuje u posebnom parničnom postupku.

“Navodi iz prigovora Ane Magaš kojima ističe da se ne smatra nedostojnom za nasljeđivanje se ukazuju neosnovanim. Naime, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda kojim je Ana Magaš osuđena za kazneno djelo ubojstva utvrđena je činjenica da je optuženica kritične zgode postupala sa neizravnom namjerom. Dakle, na temelju predmnjeve o postojanju navedene činjenice utvrđene pravomoćnom sudskom presudom, podnositeljica prigovora se ukazuje nedostojnom za nasljeđivanje. Istoj stoji na raspolaganju da svoje suprotne tvrdnje dokazuje u posebnom, parničnom postupku” stoji u obrazloženju rješenja koje je potpisala sutkinja Općinskog suda u Zadru Tatjana Domijan-Mrva.

‘Svega se davno odrekla’

“Ana se odrekla svega još davno. Ništa od toga ona ne želi i to je novo rješenje, za koje ona sada vjerujem niti ne zna, posljedica nečeg što je bilo prije dugog niza godina. Taj stan je bio u vlasništvu Tankerske plovidbe i sjećam se da je Ana čak i njima pisala pismo u kojem je navela da se odriče svog dijela” kazala je Dijana Batković, majka Ane Magaš, koja je iz kaznionice u Požegi izašla još 2008. godine nakon što joj je bivši predsjednik Stipe Mesić smanjio kaznu na tri i pol godine zatvora.

Na prvom suđenju bila je osuđena na devet i pol godina zatvora, a nakon toga je na ponovljenom dobila osam godina, koje je Vrhovni sud potom preinačio u pet. O svemu tome, kao i pitanju bračne stečevine, te postoje li kontakti s njezinim sada 19-godišnjim sinom, o kojem su skrbili Lucijanovi roditelji, danas ne želi govoriti, kaže njezina majka.

“Ništa do toga ona više ne želi niti želi razgovarati s novinarima” kazala je Batković.

Prekoračila nužnu samoobranu

Ana Magaš je podnijela prigovor smatrajući da je pitanje dostojnosti za nasljeđivanje važno pitanje građanske naravi, te da bi o tom pitanju u smislu čl. 29. Ustava Republike Hrvatske te čl. 6. Europske konvencije o ljudskim pravima trebao odlučiti sud koji će utvrditi da li je kazneno djelo za koje je osuđena presudom Vrhovnog suda počinjeno izravnom namjerom ili blažim stupnjem krivnje, obzirom da o navedenom pitanju postoje suprotna stajališta u pravnoj teoriji i praksi. Iako je Ana Magaš u svom prigovoru navela da supruga nije ubila namjerno, Općinski sud u Zadru je odbacio njezin prigovor pozivajući se na odredbu članka 125. Zakona o nasljeđivanju prema kojoj je onaj koji je namjerno usmrtio ostavitelja, ili je to pokušao nedostojan naslijediti, kako na temelju zakona tako i na temelju oporuke, pa i dobiti bilo što na temelju oporuke. Optužnicom se teretila za kazneno djelo ubojstva s neizravnom namjerom u prekoračenju granica nužne obrane. Vještaci su bili suglasni da je kod nje u vrijeme počinjenja kaznena djela postojala jaka razdraženost i prepast izazvana napadom supruga koji ju je davio i držao za noge.

Povratak na Net.hr