na ponovljenom suđenju

BJELOVARSKA SUTKINJA VARALA NA PUTNIM TROŠKOVIMA… Pa ju kolege poslale u zatvor

Nakon što je Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu, na ponovljenom suđenju pred Županijskim sudom u Zagrebu, Ružica Pavlović Drmačić, sutkinja Prekršajnog suda u Bjelovaru, nepravomoćno je osuđena na godinu dana zatvora uvjetno na tri godine zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Suđenje je ponovljeno jer je Vrhovni sud RH, ukinuo oslobađajuću presudu istog suda.

USKOK je Pavlović Drmačić, bivšu predsjednicu Prekršajnog suda u Bjelovaru, optužio da si je, iako je dobila na korištenje službeni stan u Bjelovaru, naložila isplaćivanje putnih troškova u visini mjesečnog pokaza na relaciji Donja Narta – Bjelovar. U razdoblju od ožujka 2009. do kolovoza 2011. godine, nezakonito si je isplatila putne troškove u ukupnom iznosu od 16.018 kune.

‘Pribavila imovinsku korist’ od 16.018. kuna

U izreci presude stoji kako si je u vremenu od 1. ožujka 2009. do 1. kolovoza 2011. u Bjelovaru, najprije kao predsjednica Prekršajnog suda u Bjelovaru, te od 24. ožujka 2010. kao sutkinja ovlaštena obavljati poslove sudske uprave, odredila pravo na svakodnevnu naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini cijene mjesečne karte međumjesnog javnog prijevoza na relaciji Donja Narta – Bjelovar, znajući da u inkriminiranom periodu ima na korištenju službeni stan u Bjelovaru, A. Mihanovića 8-a, koji joj je dodijeljen na njezin zahtjev za službene potrebe, piše 24sata.

Time je na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske, pribavila imovinsku korist u iznosu od 16.018. kuna. Taj je iznos dužna vratiti Ministarstvu financija po pravomoćnosti presude. Isto tako je dužna nadoknaditi troškove financijsko-knjigovodstvenog vještačenja u iznosu 4750 kuna  i troškove paušala u iznosu 2000 kuna.

Povratak na Net.hr