Pravilnik nagradnog natječaja “Pronađi i osvoji Nivea Q10 kremu!”

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Pronađi i osvoji Nivea Q10 kremu!“ raspisuje: Telegram media grupa d.o.o. (OIB: 36974788949), Heinzelova 62 a, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije partnera Beiersdorf iz Zagreba. Nagradni natječaj traje od 26.09.2016., od 00:01h do 02.10.2016. do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od deset nagrada:

10x Nivea Q10 anti-wrinkle krema
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 500.00,00 kn.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji ostave podatke te napišu najkreativniji odgovor na pitanje zašto žele testirati Nivea Q10 kremu za noćnu njegu lica. Deset najkreativnijih odgovora osvajaju nagrade navedene u nagradnog fondu (članak 3.).  Svaki osvajač nagrade ima obvezu koristiti proizvod 14 dana i poslati odgovore na pitanja iz anketnog upitnika do 21. 10.2016. Jedan Sudionik s imenom i prezimenom može poslati samo jednu prijavu na nagradni natječaj jer će samo prvo poslana prijava biti uzeta u obzir prilikom odabira najkreativnijeg odgovora. Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu na stranicama postala www.net.hr u periodu od 26.09.2016., od 00:01h do 02.10.2016. do 23:59h sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijima u trenutku kada administrator odobri poslane materijale.
Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.
Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor komisije sastavljene od tri predstavnika Organizatora koji će izabrati deset najkreativnijih odgovora. Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na stranici http://www.net.hr/ najkasnije do 04.10.2016. Dostavljanjem podataka u skladu sa člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednik natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 2 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom.  Nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Beiersdorf i tvrtki Telegram media grupa d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
Tvrtka Beiersdorf d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Telegram media grupa d.o.o.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr