Impressum

Dražen Arapović

GLAVNI UREDNIK

Marko Knežević

ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA

Ivana Barać

IZVRŠNA UREDNICA

Stjepan Balent

IZVRŠNI UREDNIK

Dalibor Dobrić

IZVRŠNI UREDNIK

REDAKCIJA

 • Vedran Božičević
 • Robert Bertović
 • Vitomir Dragčević
 • Miroslav Filipović
 • Zdravka Grund
 • Danijel Jelenek
 • Robert Jurišić
 • Marina Kovačević
 • Kristijan Leskovar
 • Silvijo Maksan
 • Siniša Mareković
 • Dubravko Mataković
 • Wladyslaw Josip Miletić
 • Iva Perdec Augustić
 • Sanja Petrović
 • Vanda Poljak
 • Ivana Tarnaj
 • Tamara Žiger

 

RAZVOJ
Marko Banušić, Mihovil Radauš i Nikolina Lelak

Nakladnik

Telegram media grupa d.o.o.

Saša Milinović, predsjednik Uprave
Miran Pavić, član Uprave
Siniša Kahlina, član Uprave
Zagreb, Heinzelova 62a
OIB: 36974788949
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR21 41090061 142000344 Banka splitsko-dalmatinska d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti


Kontakt
urednik@portal.net.hr

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.

Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.

Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr

Povratak na Net.hr