Seminar o antici na Hvaru

Osmodnevni seminar na kojem će polaznici moći naučiti sve o obradi arheoloških nalaza, hvarskim mozaicima, antičkim brodovima te tekstovima Aristofana, Ovidija i Tacita

Šesti po redu seminar koji tematizira prošlost Hvara nosi ove godine naslov Pharos ? antička kultura hrvatskog Sredozemlja. Seminar traje od 24. do 31. srpnja i odvija se se na starogradskim arheološkim terenima te u radionicama koje su smještene u palači Biankini te Dominikanskom samostanu.

Polaznike seminara vodit će tim stručnjaka s područja arheologije, povijesti i književnosti. U književnim radionicama obrađivat će se tako djela Aristofana, Ovidija, Tacita, u keramičkoj radionici metode obrade arheoloških nalaza na terenu, a na tečaju mozaika hvarski nalazi. Novost ovogodišnjih radionica jest likovna sekcija u kojoj će se izrađivati makete antičkih brodova.

Radionica će biti obogaćena i UNESCO-vim predavanjima na temu Svjetska baština u rukama mladih te Pomorstvo Staroga Grada u 19. stoljeću. Završna večer odigrat će se 31. srpnja kada će polaznicima biti uručene diplome i nagrade.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr