Imate li osnovu za povrat poreza? Provjerite!

Budući da je od 1. srpnja 2010. na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak kojim se ukida niz olakšica, ove će godine broj prijava poreza sigurno biti manji nego prethodnih godina. Ipak, ako procijenite da imate osnovu za povrat poreza, nemojte zaboraviti na rok prijave do kraja veljače.

Dakle, od ove godine su u potpunosti ukinute olakšice za uplaćene premije osiguranja, troškove zdravstvenih usluga i stambene potrebe, a počinju se primjenjivati tri porezne stope po razredima: 12 posto do 43.200 kuna, 25 posto do 129.600 kuna, te 40 posto na prihod iznad 129.600 kuna.

Porez obavezno moraju prijaviti osobe koje su primale plaću kod dva ili više poslodavaca u isto vrijeme (oprezni trebaju biti oni koji su promijenili poslodavca); osobe koje imaju dohodak od obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako se dohodak utvrđuje na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama; osobe koje su ostvarile dohodak koji je ostvaren i isplaćen izravno iz inozemstva (ali samo u slučaju ako porez nije plaćen po propisima RH); osobe koje su ostvarile autorske honorare ili imale ugovor o djelu (ako isplatitelj koji je obvezan nije obračunao porez na dohodak); članovi posade broda u međunarodnim vodama.

Izračunajte povrat poreza kroz automatski obračun

Porez ne trebaju prijavljivati oni koji su dobivali mirovinu samo od HZMO-a, koji imaju dohodak od imovine ili najma (ako je plaćen predujam poreza po poreznom rješenju), koji imaju dohodak od kapitala ili od osiguranja.

No, građani i dalje mogu podnijeti poreznu prijavu ako procijene da imaju osnovu za povrat poreza, a u tom slučaju moraju u Poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2011. godini. Mogući povrat poreza možete izračunati preko obrasca s automatskim izračunom koji je pripremila Erste banka.

Za to će im trebati i odgovarajući dokumenti, a to su kartica PK-1, PK-2 i potvrda o isplaćenom dohotku, koje je potrebno priložiti uz poreznu prijavu.

Detalje o podnošenju prijave poreza na dohodak možete naći ovdje.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr