Građani mogu porezni dug platiti na rate ili tražiti otpis!

Svi građani koji imaju porezna dugovanja prema državi, moći će ih platiti obročno ili odgoditi plaćanje, a mogu čak tražiti i otpis duga! No, točno su propisani uvjeti pod kojima se građani mogu dogovoriti s poreznicima.

Nakon što je posebnim zakonom regulirala obročnu otplatu poreznih dugova i dugova za neisplaćene doprinose, Vlada je u četvrtak donijela uredbu po kojoj građani i tvrtke mogu zatražiti i obročnu otplatu, odgodu plaćanja ili čak i otpis duga za ostala davanja državi što ih nisu platili na vrijeme. Riječ je primjerice o različitim dugovima za najam, carine u poljoprivredi, prekršajnim kaznama, koncesijskim naknadama, ali i komunalnim naknadama i ostalim davanjima koja građani i tvrtke plaćaju lokalnoj i regionalnoj samoupravi, piše Novi list.

Uvjeti za odgodu i obročno plaćanje duga

Što se tiče građana koji se odluče tražiti reprogram ili odgodu plaćanja, taj će se zahtjev odobriti ako država ili lokalna vlast utvrde da bi naplata u cijelosti bila neprimjereno opterećenje za dužnika, a obročna otplata ili odgoda bi poboljšale njegove sposobnosti da na kraju plati svoje obveze. Odgodu ili reprogram duga mogu tražiti građani koji primaju bilo koji oblik socijalne pomoći i ako njihov mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od 3.326 kuna.

Tvrtke mogu tražiti odgodu ukoliko su podmirile sve porezne dugove i nisu isplaćivale dividendu. Što se tiče otpisa duga, građani ga mogu zatražiti ako primaju socijalnu pomoć, dohodak im po članu obitelji ne prelazi 1.663 kune i obitelj nema riješeno stambeno pitanje.

Otpis najviše do 10.000 kuna za građane

Uredbom je propisano i to da ministar financija može odobriti reprogram ili odgodu plaćanja duga do milijun kuna, a otpis do najviše 50 tisuća kuna.

Ni lokalna vlast ni Ministarstvo financija ne mogu odobriti otpis duga za građane iznad deset tisuća kuna te za tvrtke iznad 50 tisuća kuna, ukoliko Državno odvjetništvo prije toga nije ocijenilo da naplata nije izvjesna, odnosno da ni pokretanje tužbe nema svrhe.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr