Šešelj traži slobodu i 12 miliona evra odštete od Haga

Hitno i neodložno

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj predao je Pretresnom veću Haškog tribunala podnesak u kojem zahteva obustavljanje krivičnog postupka, hitno i neodložno puštanje na slobodu, kao i isplatu 12 miliona evra na ime nematerijalne štete, izjavio je danas potpredsednik SRS Zoran Krasić.

Krasić je konstatovao da flagrantno kršenje načela ekspeditivnosti ukazuje na očiglednu primenu doktrine zloupotrebe postupka, te da je izuzećem sudije Frederika Harhofa praktično postupak poništen, navodi se u saopštenju.

Za nastalu situaciju sistematskog kršenja ljudskih i procesnih prava ne postoji drugo odgovarajuće procesno rešenje, naglasio je Krasić.

Šešelj je pretrpeo i nematerijalnu štetu koja se ne može nadoknaditi samo konstatacijom o povredi njegovih prava, već i isplatom naknade štete, zbog čega je od Tribunala tražio 12 miliona evra, rekao je Krasić.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr